Ker so razvoj in spremembe stalnica vsakdanjega življenja, je potrebno sprejemati ideje, pobude in predloge po vseh komunikacijskih kanalih.
Ker vemo, da lahko ob oblici dela tudi delamo napake, bomo veseli tudi teh pripomb.

Vaša mnenja, predlogi, pohvale, pritožbe … so anonimni.

Če pa bi želeli, da z vami stopimo v stik, pa v obrazec zapišete tudi vaše podatke.

Svoje mnenje lahko oddate s pomočjo spletnega obrazca:


Do sedaj smo prejeli naslednje predloge:

10. 2. 2020:
Predlagam, da bi pri šolski malici (vsak dan) imeli nek solatni krožnik npr. Cesarjeva solata, kraljeva solata…
To bi nekaterim, ki jim prehrana nekaj pomeni veliko olajšalo delo, saj nebi potrebovali v šolo nositi svojo malico

Odgovor:
Predlog bomo posredovali ponudniku prehrane na ŠC Celje.

16. 12. 2019, 11. 3. 2020:
Več predlogov za ureditev parkirišča za motorna kolesa.

Odgovor:
Predloge smo posredovali direktorju ŠC Celje. Ker trenutno poteka gradnja prizidka, še ni določena lokacija parkirišča za motorna kolesa. Predlagateljem predlagamo, da se osebno zglasijo oz. posredujejo svoje kontaktne podatke, da lahko pridobimo vaše predloge za umestitev parkirišča.

12. 10. 2019:
Predlagam, da na vseh šolskih računalnikih nastavite Ecosio kot privzeti iskalnik. Podjetje, ki s tem iskalnikom upravlja, nameni večino prihodkov za sajenje dreves, kjer je to potrebno.

Odgovor:
Vaš predlog bomo posredovali strokovnemu aktivu učiteljev računalniških predmetov. Pregledali bodo ustreznost iskalnika za šolsko delo.

4. 10. 2019:
Predlagam objavo zapisnikov sej sveta staršev in sveta šole SŠKER na šolskem elektronskem portalu EviWeb. Uspešno delo še naprej.

Odgovor:
S programerjem EviWeb bomo pregledali možnost dograditve informacijskega sistema s to možnostjo.

Pojasnilo:
V šolskem letu 2019/2020 se pričela pripravljati rešitev digitalizacije šolstva.

10. 9. 2019:
wifi dostop za dijake

Odgovor:
S tem šolskim letom je vzpostavljeno omrežje Eduroam. Uporabniško ime in s tem dostop do omrežja boste dobili tudi vsi dijaki.

6. 9. 2019:
Moj predlog bi bil s strani staršev in obiskovalcev… Že več staršev (kolikor je meni znano) ima skupaj z mano problem z nadstropji oz. neoznačbami nadstropji. Vsi ki smo na vaši šoli prvič, ali pa zelo poredko, na stopnišču ne vemo v katerem nadstropju sploh smo (C,D..)… Lahko opazite kakšna zmeda je ob roditeljskih sestankih, ko ne vemo kam in v katerem nadstropju smo… Hvala in uspešno leto…

Odgovor:
Vaš predlog bomo posredovali direktorju ŠC Celje.

Predlog je obravnaval kolegij ŠC Celje. Ob pleskanju hodnikov bomo ustrezno označili ime etaže.

22. 4. 2019:
Pitniki po šoli. Ker ni dostopa do vode si veliko dijakov gre po pijačo v trgovino, kar posledično pomeni več embalaže po tleh in v smeteh

Odgovor:
Vodstvo ŠC Celje zbira pobude, ki bi omogočile zmanjšanje odvečne embalaže, predvsem plastike. Vaš predlog bomo posredovali direktorju ŠC Celje.

Skip to content