1. Poiščite šolsko svetovalno delavko Vesno Pišek v kabinetu D-36 (3. nadstropje).

  • Individualno svetovanje
  • Vprašalnik o poklicnih in študijskih interesih – Kam in kako

http://www.kaminkako.si/iwp-young/LoginPage.aspx?ReturnUrl=%2fiwp-young%2f

Vprašalnik lahko izpolnite tudi sami. Potrebno se je registrirati z registracijsko kodo: goodquiz0024

Rezultate lahko prinesete s sabo in se o njih pogovorite s šolsko svetovalno delavko.

2. Obiščite spletne strani organizacij, ki se strokovno ukvarjajo s karierno orientacijo.

Skip to content