V četrtek, 12. 3. 2020, je MIZŠ objavilo okrožnico, v kateri so zapisali, da se bo zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS in odredbe ministra za zdravje od 16. do nadaljnjega prenehala izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost.

Če ima šola možnost izvedbe izobraževanja na daljavo, šteje izveden pouk tudi v realizacijo ur pri izvedbi posameznega predmeta.

Na zaprtje šole smo bili na SŠ KER pripravljeni, zato smo dijakinje in dijake že v začetku meseca marca obvestili o načinu izvajanja pouka na daljavo, če se bo za to pojavila potreba.

Šola bo od ponedeljka, 16. 3. 2020 naprej zaprta.

V tem času dijakinje in dijake prosimo:
• da redno spremljajo objave na šolski spletni strani;
• da uporabljajo in spremljajo šolske elektronske naslove v času, ko bi v šoli potekal pouk;
• da učno gradivo, ki ga bodo dobili, sproti in odgovorno predelajo.

Svetujemo vam, da poleg pouka na daljavo čas doma izkoristite predvsem za učenje in ponavljanje učne snovi. Maturantke in maturanti pa naj ta čas namenijo tudi pripravi na poklicno maturo.

Prosimo vas, da ste previdni in da upoštevate navodila ter izvajate preventivne ukrepe, ki so zbrani na spletni strani NIJZ.

V času, ko ne bo rednega pouka, se izogibajte množičnih stikov (nakupovalna središča, praznovanja, druženja ipd.), potovanj, medgeneracijskih in medvrstniških stikov.

 

Pazite nase, saj boste s tem pazili tudi na druge!

 

Mojmir Klovar, ravnatelj

Skip to content