Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

O PROJEKTU


DOGODKI IN AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Tudi v šolskem letu 2020/21 smo nadaljevali s projektom Šola ambasadorka evropskega parlamenta. Je pa epidemija Covida-19 seveda vplivala tudi na naš projekt in njegovo izvedbo, katero je bilo potrebno prilagoditi razmeram in delo večinoma izvajati na daljavo. Kljub temu so dijaki lahko aktivno participirali pri različnih dejavnostih in tako pridobivali nova znanja s področja EU in njenega delovanja.

Skupina dijakov ambasadorjev: Žan Golavšek, Alen Klemenc, Nikolaj Ocvirk, Maksim Loknar, Ana Kristina Obreza, Jan Kolbič ter dijaki oddelkov 1. letnikov.

E-strokovna ekskurzija v Strasbourg

Zgoraj omenjeni dijaki ambasadorji so se v preteklem šolskem letu odlično odrezali na tekmovanju Šol ambasadork in si priborili nagradno – strokovno ekskurzijo v Strasbourg. Ker pa nam je Covid vsem prekrižal načrte tudi na tem področju, so dijaki imeli možnost spoznati delovanje Evropske unije in Evropskega parlamenta na daljavo. Tako so bili v petek, 22. januarja 2021, povabljeni, da se udeležijo e-srečanja v Evropskem parlamentu v Strasbourgu.

Pogled na Evropski parlament v Strasbourgu tekom on-line srečanja.

 

Obenem so dijaki ambasadorji imeli priložnost biti del in aktivno sodelovati v razpravi na temo »Zeleni dogovor«. Dijaki so lahko govorcem zastavljali vprašanja in posredovali svoje ideje glede podnebnih sprememb, degradacije okolja, alternativnih virov energije in trajnostnega gospodarstva. Med drugim sta nas nagovorila tudi predsednik Evropskega parlamenta, g. Sassoli, in podpredsednik, g. Rainer. Tako smo dobili nekoliko boljši vpogled v sam izgled parlamenta in načina delovanja le-tega. Se pa na račun srečanja še toliko bolj veselimo dejanskega obiska, ko bodo seveda razmere to dopuščale.

Nagovor predsednika Evropskega parlamenta, Davida Sassolija.

 

Alen Klemenc, eden od dijakov ambasadorjev, med on-line obiskom Evropskega parlamenta.

 

Prebiranje gradiva na temo EU
Gradiva oz. določene vsebine smo letos prebirali pri urah geografije, saj smo s tem nekoliko popestrili ure na daljavo in širili svoje znanje tudi z različnih področij Evropske unije. Izbirali smo posamezne splošne in seveda tudi aktualne teme, se o njih pogovarjali, brali, pisali objave, reševali Kahoot kvize in si ogledovali video posnetke.

Urejanje informacijske točke

Informacijsko točko smo postavili na spleti strani šole (https://ker.sc-celje.si), kamor smo zapisali nekaj besed o samem projektu in dogodkih, katere smo v okviru Šole ambasadorke izvajali.

Na spletni strani je projekt predstavljen tudi pod posebnim zavihkom, Šola ambasadorka EP.

 

FB stran

Na Facebook strani, ki je dostopna na povezavi https://www.facebook.com/groups/153873689822784, so dijaki prvih letnikov pisali objave. Pred tem smo si skupaj ogledali in spoznavali zelo uporabno stran »Kaj Evropa počne zame?«. Pri urah geografije smo si najprej stran skupaj ogledali in se nato učili pisati kratke, ampak privlačne objave na teme, ki so tako ali drugače povezane z Evropsko unijo. Nato je vsak dijak imel čas in nalogo, da na omenjeni izbrska sebi zanimivo področje in napiše objavo, s katero bi želel seznaniti tudi ostali dijake, ki obiskujejo našo FB stran. Dijaki so napisali nekaj zelo zanimivih in uporabnih objav. V kolikor vas zanimajo, vas vljudno vabimo, da »všečkate« našo stran in pobrskate med objavami dijakov in dijakinj.

Naslovnica naše EPAS FB strani.

 

Primera objav naših dijakov.

 

Dogodek ob dnevu Evrope
9. maj je poseben dan za Evropo, saj takrat obeležujemo dan Evrope. Na ta dan praznujemo mir in enotnost v Evropi ter obenem obeležujemo obletnico Schumanove deklaracije, ki je omogočila sodelovanje in mir med evropskimi državami. Zaradi pouka na daljavo, smo tudi dogodek ob temu dnevu izpeljali na daljavo. Vsi dijaki prvih letnikov so pri urah geografije spoznali pomen tega dneva, se učili o zgodovini EU, so ogledali predstavitveni video in imeli možnost reševanja kviza. Nato so imeli dijaki nalogo, da je vsak zapisal in objavil dvoje:

1. Kaj želite Evropi ob njenem prazniku?
2. Kakšno Evropo si kot mladi Evropejci želite v prihodnosti?

Svoje želje in razmišljanja so dijaki objavili na naši EPAS Facebook strani in v aplikaciji Teams. Nekaj njihovih misli si lahko preberete spodaj, še več pa jih lahko poiščete na naši Facebook strani.

    Zapisi ter misli dijakov ob dnevu Evrope. 


DOGODKI IN AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2018-19

Oblikovanje skupine    

V šolskem letu 2018/19 smo nadaljevali s projektom Šola ambasadorka evropskega parlamenta, v katerega smo se vključili v preteklem letu.

Skupino dijakov ambasadorjev sestavljajo:

Laura Smrečnik,  Magdalena Spinoza, Tiara Perger, Jošt Vodušek, Špela Popovič, Miša Medvešek, Vehovar Sara, in Nina Horvat.

Sodelovanje dijakov na srečanju z evropskim poslancem Lojzetom Peterletom

V okviru medsebojnega sodelovanja in povezovanja Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, Gimnazije Lava in Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije v projektu Šola ambasadorka evropskega parlamenta  smo se odzvali prijaznemu povabilu Gimnazije Lava  na srečanje dijakov z evropskim poslancem Lojzetom Peterletom, ki je potekalo v petek 21. 12. 2018.

V svojem predavanju se je dotaknil aktualnih političnih tem, tako dama kot v svetu.

Foto: Gregor Vrečko

 

 Strokovna ekskurzija v Strasbourg

Za celoletno delo v projektu EPAS so bile dijakinje, Nina Horvat, Laura Smrečnik in Špela Popovič, nagrajene s strokovno ekskurzijo v Strasbourg. Pridružile so se ostalim dijakom iz vse Slovenije, ki so tudi sodelovali v projektu EPAS. Dijaki  ambasadorji so se udeležili evropskega programa Euroscola.

V Evropskem parlamentu so za kratek čas zasedli mesta evropskih poslancev. Seznanili so se z delovanjem Evropske unije in Evropskega parlamenta. Razpravljali so o varnosti evropskega prebivalstva in človekovih pravicah ter sodelovali v igri Eurogame. 

Https://youtu.be/q9vwyP8aM-4

Urejanje informacijske točke

Informacijsko točko, ki smo jo postavili v etaži D ŠC Celje, v knjižnici šole in spletnih straneh šole (https://ker.sc-celje.si), smo letos dopolnjevali in spreminjali glede na aktualnost tem. Posebno pozornost smo posvetili 20 letnici uvedbe Eura in evropskim volitvam.

Na spletni strani je projekt predstavljen tudi pod posebnim zavihkom, Šola ambasadorka EP.

Izvedbo informacijskih točke so prevzeli dijaki ambasadorji, pri tem pa so jim bili v pomoč tudi učitelji mentorji. Pripravo gradiva, vsebine, oblikovanje plakatov in postavitev panojev in spletnih strani so dijaki izpeljali samostojno.

Z izdelavo info toče so dijaki na nevsiljiv in neformalen način pridobivali znanja in vedenja o EU.

 

Tokrat grem volit

V petek, 1. marca in soboto, 2. marca sta se dijakinji SŠ KER, Nina Horvat in Špela Popovič, udeležili usposabljanja, ki je bilo organizirano v okviru kampanje Tokrat grem volit.

Prek spoznavanja vsebin, povezanih z delovanjem Evropske unije in Evropskega parlamenta, so se udeleženci usposabljanja naučili kako sestaviti in voditi (spletno) kampanjo ter organizacije dogodkov, velik poudarek pa je bil tudi na pridobivanju novih znanj s področja multimedije. Tako so v okviru usposabljanja posneli nekaj kratkih filmčkov, da bi spodbudili mlade, da se udeležijo prihajajočih evropskih volitev.

 

Film je dostopen na povezavi: www.youtube.com/watch?v=jKlRks2D3es

 

Izvedba delavnice Tokrat grem volit za dijake četrtih letnikov.

 

V ponedeljek, 1. 4. 2019, in v četrtek, 4. 4. 2019, je gospa Špela Zalokar, predstavnica informacijske točke Evropske unije Europe Direct Savinjska iz MCC, izvedla delavnice v vseh četrtih letnikih. Namen delavnice je spodbujanje mladih k udeležbi  na volitvah v Evropski parlament. Dijake je seznanila s projektom, ki poteka v Evropskem parlamentu Tokrat grem volit, katerega cilj je povezati proevropsko naravnane državljane in z njihovo aktivno pomočjo čim več volivcev povabiti na volišča.

Dijaki so delavnice zelo pozitivno sprejeli in na njih aktivno sodelovali. S svojimi vprašanji so pokazali, da o EU veliko vedo in da jih tema zanima.

Za zaključek so skupine izdelale blazine z motivi, kakšno Evropo si želijo.

Utrinki z delavnic:


Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

 V šolskem letu 2017/18 se je Srednja šola za kemijo elektrotehniko in računalništvo vključila v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki ga usmerja in vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

Namen in cilji projekta so:

  • pridobivanje znanja o EU, učiteljev in dijakov v srednjih šolah,
  • ozaveščanje o delovanju parlamentarne demokracije, državljanskih pravic, prepoznavanju vloge EP,
  • vzpodbujanje aktivnega evropskega  državljanstva,
  • seznanijo se z vlogo, delom in odgovornostjo evropskih poslancev.

 Kaj mora storiti šola?

  • šola imenuje učitelje, ki so mentorji ambasadorji dijakom in so odgovorni za izvajanje programa v šoli. (J. Seles, A. Laznik, M. Holobar, K. Špur Jereb, M. Selič Turnšek)
  • najboljši (izbrani) dijaki postanejo dijaki ambasadorji in sodelujejo v aktivnostih.
  • dijaki proučijo gradivo o EU (vsaj tri poglavja od petih).
  • šola ustanovi infotočko EU.
  • šola pripravi dogodek ob dnevu Evrope.
  • Šola organizira tudi zunajšolske dejavnosti, organizirajo dogodke, tržnice….

 Kaj lahko pridobijo dijaki in mentorji?

Dijaki ter učitelji ali pedagoški delavci, ki bodo aktivno sodelovali v programu, bodo poleg novih znanj deležni tudi nekaterih ugodnosti, na primer dijaki vsake izmed sodelujočih šol bodo imeli možnost udeležbe na simulaciji Evropskega parlamenta Evrošola v Strasbourgu (predvidoma 2 dijaka, za katera boste mentorji ocenili, da sta najbolj zaslužna). Posamezni učitelji bodo povabljeni na dodatna usposabljanja v Bruslju(predvidoma 2 učitelja, ki jih izbere Informacijska pisarna).

Dijaki in učitelji šol bodo prednostno sodelovali na dogodkih Informacijske pisarne. Udeležili pa se bodo tudi zaključnega dogodka za mentorje in dijake v programu EPAS 15. junija 2018, v Ljubljani.

Dijake, ki bi želeli aktivno sodelovati v projektu, vabimo k sodelovanju. Svojo pripravljenost lahko sporočijo enemu izmed učiteljev, ki sodelujejo v skupini za izvedbo projekta ( A. Laznik, K. Špur Jereb, M. Selič Turnšek, M. Holobar in J. Seles).