Dijaki 1., 2. in 3. letnikov bodo tretji športni dan izvedli v TOREK, 24. 5. 2022.

Dijaki 1. in 2. letnikov se bodo pomerili v nogometu in hokeju, dijakinje 1. in 2. letnikov bodo imele turnir v odbojki. Dijaki in dijakinje 3. letnikov pa bodo športni dan izvedli na pehotnih ovirah v Vojašnici Celje.

Dijaki upoštevajo vsa pravila varnostnega načrta izvedbe športnega dneva, s katerimi so bili seznanjeni pri pouku športne vzgoje. Prav tako na kraju dogajanja upoštevajo navodila spremljevalcev ter skrbijo za svojo varnost in varnost drugih.

VOJAŠNICA
Vodja: Mitja Lukner
Zbor dijakov in spremljevalcev: 8.15 PARKIRIŠČE HOFER na Mariborski cesti
Obisk vojašnice: 8.30 – 12.00
Dijaki se s skupaj s spremljevalci odpravijo do Vojašnice Celje, ker jih bodo razdelili v dve skupini. Prva skupina bo odšla na vojaški poligon, druga pa se bo spoznala z delom v vojašnici. Nato se bosta skupini menjali. Obvezna je športna oprema.
SPREMLJEVALCI:
E3A: STANE RAVNAK, EVA BOH
E3B: mag. BOŠTJAN LILIJA, dr. TANJA JELENKO
R3A: MATIC HOLOBAR, BOJAN HERMAN
R3B: TILEN SIRK, BOŠTJAN FIDLER
K3A: SEBASTIAN KLOVAR, MOJCA DROFENIK ČERČEK

NOGOMET
Vodja: Igor Gobec
1. Letnik (igrišče Šolskega centra Celje):
• E1a, E1b, E1c – ŠCC VZHOD
SPREMLJEVALCI ob 8.00: MARKO VREČKO, MARIJA VAVDI
SPREMLJEVALCI ob 10.00: DRAME MATJAŽ, IRENA DROFENIK

• R1a, R1b, K1a – ŠCC ZAHOD
SPREMLJEVALCI ob 8.00: DAVOR ZUPANC, VALENTINA HRASTNIK
SPREMLJEVALCI ob 10.00: IRENA SOJČ, JANKO HOLOBAR

2. Letnik igrišče OŠ Glazija ter SŠ SDL (Ljubljanska):
• E2a in E2b – OŠ Glazija
SPREMLJEVALCI ob 8.00: MARTINA OMERZEL, ANDREJ GRILC
SPREMLJEVALCI ob 10.00: ŽIGA PUŠELC, DEJAN HERODEŽ

• R2a, R2b in K2a – SŠ SDL (Kidrič)
SPREMLJEVALCI ob 8.00: METOD TRUNKL, ALEKSANDRA FERENC
SPREMLJEVALCI ob 10.00: GREGOR KRAMER, SABINA LITERA

Skupina A zbor na igrišču ob 7.50
Skupina B zbor na igrišču ob 9.50
Vsak oddelek pripravi razredno ekipo A in razredno ekipo B, razen kemikov, ki imajo samo ekipo A.
Spremljevalci skupin A zjutraj ob 7.40 prevzamete žoge in zapisnike pri Igorju Gobcu in jih ob 9.45 predate spremljevalcem skupine B, ki po končanem tekmovanju vrnejo žoge in izpolnjene zapisnike Igorju Gobcu.

ODBOJKA in HOKEJ
Vodja: Sara Padarič

Pričetek HOKEJA ob 8.00 v 3. in 4. telovadnici
Dijaki, ki niso v razrednih ekipah nogometa, se udeležijo hokeja.

Pričetek ODBOJKE ob 10.00 v 3. in 4. telovadnici
Vse dijakinje K1A in K2A se zberejo v telovadnici, kjer jih bomo razdelili v enakovredne ekipe, ki se bodo pomenile med seboj.

Spremljevalci: TJAŠA VERDEV, META SELIČ TURNŠEK, MIHELA JUG, HELENA KLEPEJ VIHER

Sara Padarič,
vodja aktiva ŠVZ

Skip to content