RANDC – ROBOTICS AND CODING

Sodelujoče države so Francija, Portugalska, Grčija, Turčija in Slovenija. Glavna koordinatorka je Francija. Cilji in rezultati projekta so:

 1. izobraževanje učiteljev v povezavi s programiranjem in robotiko,
 2. prenesti pridobljeno znanje na dijake in hkrati vključiti teme izobraževanja v šolske kurikulume,
 3. ustvariti priročnik z navodili in uporabnimi orodji,
 4. izvesti dneve programiranja ter dogodke s tematiko programiranja in robotike,
 5. izdelati novo mobilno aplikacijo,
 6. izvesti pet aktivnosti izobraževanja (v vsaki sodelujoči državi eno).

Na teh dejavnostih je poudarek na uporabi programskega jezika Scratch-u, na uporabi orodja Lego EV3, programiranja z Arduinom in mobilnih aplikacijah.

SREČANJA:

Potujejo učitelji – 5 učiteljev, ki nato na svoji šolo predstavijo znanje in ga delijo z dijaki, ostalimi učitelji ipd.

 1. PORTUGALSKA: 30.1.2022 – 5.2. 2022
 2. TURČIJA: 8.5.2022 – 14.5.2022
 3. SLOVENIJA: 25.9.2022 – 1.10.2022
 4. GRČIJA: 26.3.2023 – 1.4.202

 

ELECTRO ECO TEAM: Electro Technicians for a Green World

KRATICA: ELECO TEAM

Sodelujoče države: Islandija, Španija, Turčija, Slovenija, Nizozemska in Madžarska.

Cilji: – kreirati mini projekte na temo učinkovitih elektro instalacij, ki bi pomagali ohranjati okolje

Slovenija zadolžena za website

Srečanja: 2 srečanji samo učitelji in 6 srečanj skupaj z dijaki (2 učitelja in 4 dijaki)

Uvodno srečanje učiteljev: 13.12.2021 – 17.12.2021 v Sloveniji, naslednje srečanje, na katerem sodelujejo tudi dijaki, je v Turčiji.

 

ARELL – Augmented reality  Enhanced Life and Learning

Trajanje: 1.11.2021 – 1.11.2023

Sodelujoče države: Slovenija, Makedonija, Italija, Turčija, Nizozemska

Cilji in rezultati:

 • E – knjiga z vajami za dijake s splošnimi in strokovnimi predmeti
 • Online brošura s turističnimi atrakcijami za vsako sodelujočo državo
 • Website
 • Escape room
 • Online games
 • Online flyer s problem okolja (klimatske spremembe in onesnaženost)

Teamsko delo, kreativnost, osvojeno znanje s področja AR, razvoj kompetenc, inovativnost večja možnost zaposlitve na evropskem trgu, poznavanje EU držav,

Srečanja:

Dve srečanji učiteljev sodelujočih držav:

 • Uvodno srečanje v Sloveniji (december 2021) 😊 bomo prestavili
 • Končno srečanje na Nizozemskem – maj 2023

Tri srečanja, na katerih bodo sodelovali tudi dijaki:

 • Italija – april 2022
 • Turčija – september 2022
 • Makedonija – januar 2023

 

koordinatorica projekov

Klavdija Špur Jereb

 

 

Skip to content