Za šolsko leto 2021/22 velja naslednji koledar opravljanja 4. izpitne enote mature – spomladanski rok poklicne mature:

  • V septembru 2021 se mentorji z dijaki pogovorijo o maturitetnih nalogah in opravljanju 4. izpitne enote.
  • Do 1. 10. 2021 dijaki oddajo podatke o nalogi in mentorju s pomočjo spletnega obrazca (obrazec bo pripravljen in odprt od 27. 9. 2021 do 1. 10. 2021).
  • IZDELAVA NALOGE do začetka februarja s tremi vmesnimi konzultacijami z mentorjem.
  • Do petka, 4. 2. 2022, dijaki oddajo naloge v pregled mentorjem.
  • Do petka,18. 2. 2022, mentorji dijakom posredujejo povratno informacijo o morebitnih popravkih in dopolnitvah maturitetne naloge.
  • Do petka, 8. 4. 2022, dijaki oddajo končno verzijo maturitetne naloge mentorju

Povezava do spletnega obrazca:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LqzK6Lz5lkOfGI3IDgRExY8DnEFdQRlKp91J0ZU_vgpURjI5VDVVUFM0RzZJNzAzQldXTEdNRkJWMi4u

Vsa morebitna odstopanja od navedenih datumov so možna le zaradi specifičnosti naloge, ki pa morajo biti dogovorjena med mentorjem in dijakom.

Skip to content