Za šolsko leto 2023/2024 velja naslednji koledar opravljanja 4. izpitne enote poklicne mature ‒ spomladanski rok poklicne mature:

  • V septembru 2023 se učitelji, mentorji, z dijaki pogovorijo o maturitetnih nalogah in načinu opravljanja 4. izpitne enote.
  • Do petka, 6. 10. 2023, dijaki oddajo podatke o nalogi 4. izpitne enote s pomočjo spletnega obrazca.
  • IZDELAVA NALOGE do konca februarja. V fazi izdelave naloge morajo opraviti tri vmesne konzultacije z mentorjem.
  • Do srede, 6. 3. 2024, dijaki oddajo nalogo v pregled mentorjem – PRED TEM MORAJO IMETI DIJAKI VSAJ TRI KONZULTACIJE Z MENTORJEM; mentorji naj hranijo dokumentacijo konzultacij (datum, zelo kratko poročilo, podpis).
  • Do srede, 20. 3. 2024, mentorji dijakom posredujejo povratno informacijo za dopolnitev oz. popravek maturitetne naloge.
  • Do srede, 17. 4. 2024, dijaki oddajo končno verzijo maturitetne naloge mentorju OSEBNO.

 

OPOMBA ZA MENTORJE:

  • do srede, 24. 4. 2024, mentorji pošljejo povratno informacijo o prejetih maturitetnih nalogah tajnicama poklicne mature.
Skip to content