Tečaj je namenjen dijakom 3. in 4. letnikov srednjega strokovnega izobraževanja, ki želijo znanje, ki ga pridobijo pri rednih matematičnih urah, nadgraditi in spoznati nove matematične vsebine.

Tekom tečaja bodo dijaki spoznali nekaj matematičnih vsebin, ki so v katalogu znanja za splošno maturo in jih ne obravnavamo pri rednih matematičnih urah.

Določeno matematično snov bomo obravnavali na tečaju, ki je namenjen dijakom 3. letnikov, preostali del snovi pa na nadaljevalnem tečaju, ki je namenjen dijakom 4. letnikov.

Udeležba na tečaju za dijake 3. letnika ni pogoj za vpis na tečaj za dijake 4. letnike.

Tečaja sta plačljiva ( tečaj za dijake 3. letnikov znaša 60 evrov, za 4. letnike pa 40 evrov) in se bosta izvajala ob torkih 7. in 8. šolsko uro.

Začetek tečajev je 4. 10. 2022 (v E16 za dijake 3. letnikov, v E03 za dijake 4. letnikov).

 

Vsi zainteresirani dijaki ste vabljeni na uvodno uro tečaja, kjer se bomo dogovorili o obravnavani snovi, načinu dela in plačila.

Mentorici:

Martina Omerzel (4. letnik) in

Nataša Besednjak (3. letnik)

 

Skip to content