Spoštovani dijaki in starši!

Obveščamo vas, da bomo vpis v šolsko leto 2020/2021 v celoti izpeljali v elektronski obliki.

Ob sami prijavi za vpis v višji letnik boste lahko oddali tudi elektronsko prijavo na šolsko prehrano in ostalo dodatno ponudbo, ki jo omogoča šola dijakom, ki želijo več (npr. fakultativni pouk nemščine, dodatne matematične vsebine za 3. in 4. letnik, biologija 3 in 4, Python).

Obrazec za oddajo vpisnice v višji letnik se nahaja na ePortalu za starše in dijake na šolski spletni strani.

Za prijavo morate uporabiti šolski e-poštni naslov.

 

 Vpisnico morate oddati do srede, 24. 6. 2020.

Izpolniti morate spodnje izbire s klikom na gumb Uredi, da je povsod izpisano Urejeno, DA ali NE. S tem ste vpis potrdili.

 

 

Mojmir Klovar,
ravnatelj

Skip to content