Nadaljevanje izobraževanja

Po zaključenem 3-letnem poklicnem izobraževanju v programu elektrikar lahko nadaljujete v:

 • rednem izobraževanju v poklicno-tehniških programih – PTI
  Seznam PTI programov, razpisana mesta in postopek vpisa najdete v Razpisu za vpis v srednješolske programe za naslednje šolsko leto  na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport https://www.gov.si
 • izobraževanju odraslih
  Podrobnejše informacije so objavljene na spletnih straneh posameznih srednjih šol. Na Šolskem centru Celje najdete te informacije na povezavi.

Po zaključenem 4-letnem strokovnem izobraževanju v programih kemijski tehnik, elektrotehnik in tehnik računalništva lahko nadaljujete s študijem:

 • na visokošolskih in univerzitetnih dodiplomskih študijskih programih v SLO
  Informacije o študijskih programih (predmetniki z izbirnimi moduli, pridobljena znanja ob zaključku študija, zaposlitvene možnosti, itd.) najdete na spletnih straneh posameznih fakultet. Seznam  študijskih programov, število vpisnih mest in vpisne pogoje posameznih fakultet in drugih visokošolskih zavodov je vsako leto objavljen v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite študijske programe za naslednje študijsko leto. Ta razpis ob koncu januarja v tekočem letu objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na eVŠ portalu: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis
  Več o prijavno-vpisnem postopku najdete na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb, ki delujejo v sklopu posameznih univerz v Sloveniji:
  • Visokošolska prijavno-informacijska služba UM: http://vpis.um.si
  • Visokošolska prijavno-informacijska služba UL: uni-lj.si
  • Visokošolska prijavno-informacijska služba UP: upr.si
  • Študentska pisarna univerze v Novi Gorici: ung.si
 • na višješolskih strokovnih študijskih programih
  Informacije o študijskih programih (predmetniki z izbirnimi moduli, pridobljena znanja ob zaključku študija, zaposlitvene možnosti, itd.) najdete na spletnih straneh posameznih višjih strokovnih šol. Seznam študijskih programov, število vpisnih mest in vpisne pogoje posameznih višjih strokovnih šol je vsako leto objavljen v Razpisu za vpis v višje strokovne šole za naslednje študijsko leto. Ta razpis ob koncu januarja v tekočem letu objavi Skupnost višjih strokovnih šol: skupnost-vss.si
  Več o prijavno-vpisnem postopku najdete na spletnih straneh višješolske prijavne službe: http://goo.gl/VBw2qm

Sistem študija v Sloveniji je opisan na povezavi:
https://ker.sc-celje.si/informacije/svetovalna-sluzba/o-studiju/

 

Skip to content