Informacije za bodoče dijake v programu

ELEKTRIKAR

za šolsko leto 2021/2022

 

Opis programa

Elektrikar je program, ki daje temeljna strokovna znanja potrebna za začetek dela na področju energetike ali elektronike. Elektrikar predstavlja tehnično podporo v proizvodnji, servisni dejavnosti, izvedbi električnih in komunikacijskih inštalacij, montaži sistemov obnovljivih virov energije …

Delo z električno energijo je lahko smrtno nevarno, zato mora biti delavec zelo natančen in prepričan v svoje znanje. Mora imeti mirne roke in biti zelo precizen. Ovira pri delu sta lahko okvara vida ali sluha. Nekatera dela potekajo tudi na višini, zato mora biti delavec psihično zdrav in fizično močan.
Delavcu na področju električne energije se odpira širok spekter delovnih področji, zato ima veliko možnosti, da najde tako delo, ki mu najbolj ustreza.

 
 

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo 26 vpisnih mest.

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje

Vrsta  in trajanje izobraževanja: srednje poklicno izobraževanje (SPI); 3 leta

 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)

Praktično usposabljanje pri delodajalcu traja 24 tednov; 6 tednov v drugem letniku ter 18 tednov v tretjem letniku. Izobraževanje v šoli in podjetju je enakovredno. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in stroki.

Šola pri izvajanju PUD-a sodeluje:

 • s podjetji in s samostojnimi podjetniki:

BELOGLAVC ELEKTROGRADNJE s.p., Cinkarna Celje d.d., DD-ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE DOMEN DEBELJAK s.p., EEA Medved Danijel d.o.o., EHF elektroinstalacije s.p., ELEKTRO Celje d.d., Elektro Damjan Popelar s.p., Elektro instalacije Anton Selič s.p., Elektro Strojništvo Zidar Zvonko s.p., Elektro Turnšek Instalacije do.o., ELEKTRO UGOVŠEK d.o.o., Elektroinstalacije in elektroservis Aleksander MENČAK s.p., Elektrosignal d.o.o., ELKOM Janez Kukovič s.p., ETRA d.o.o., Hrastnik Franc s.p., Inštalacije Drago Kos s.p., Katja Čretnik Melanšak s.p., Odelo Slovenija d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Štore Steel d.o.o., STEKLARNA HRASTNIK d.d., Steklarna Rogaška d.o.o., Termo-tehnika d.o.o., Valji d.o.o., Veltrag d.o.o.;

 • z javnimi zavodi:

knjižnice, kulturni domovi …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

 

Obšolske dejavnosti

Najbolj sposobni in spretni dijaki se vsako leto spomladi udeležijo državnega tekmovanja elektro šol – področje elektrikar. Poleg tekmovanj iz stroke se dijaki udeležujejo in dosegajo lepe uspehe tudi na tekmovanjih na drugih področjih: tekmovanje v znanju matematike, tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje …

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS in TECHEXPO v Celju, HE Fala ter stikališče in RTP Podlog,  TE Šoštanj in Premogovnik Velenje, Nuklearna elektrarna Krško in podjetje GEN-energija, Elektro Celje in RTP vodenje, nadstandardna ekskurzija v München …

 

Pridobljena znanja

 • Branje in dopolnjevanje tehnične dokumentacije.
 • Polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij.
 • Meritve in vzdrževalna dela na električnih in komunikacijskih inštalacijah.
 • Priklapljanje, preizkušanje in vzdrževanje elektromotornih pogonov.
 • Montaža inteligentnih inštalacij.
 • Montaža, priključevanje in vzdrževanje solarnih sistemov ter naprav.
 • Izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno oskrbo z električno energijo.

 

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje z zaključnim izpitom, ki obsega:

 • slovenščino ustno in pisno;
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

Izobrazba

 • Dijak po uspešno opravljenem zaključnem izpitu pridobi 4. raven izobrazbe in naziv elektrikar/električarka.
 • Po zaključeni SŠ se lahko zaposli ali nadaljuje šolanje.

 

Možnosti nadaljevanja šolanja

 • Dijak se lahko vpiše redno ali izredno  v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, tehnik mehatronike, logistični tehnik, geotehnik, avtoservisni tehnik (če ima 3-letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti).
 • Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.
 • Se dodatno izobražujejo za pridobitev mojstrskega izpita.

 
 
 
 
 
 

 

Vseh čarov čar – električar!

 

 
 

 

Skip to content