Elektrikar

Pridobljena znanja:

  • branje in dopolnjevanje tehnične dokumentacije;
  • polaganje in ožičenje različnih vrst električnih in komunikacijskih inštalacij;
  • izvajanje meritev in vzdrževalnih del na električnih in komunikacijskih inštalacijah;
  • priklapljanje, preizkušanje in vzdrževanje elektromotornih pogonov;
  • montaža inteligentnih inštalacij;
  • montaža, priključevanje in vzdrževanje solarnih sistemov ter naprav (kolektorjev, sončnih celic …);
  • izvajanje del, ki so potrebna za nemoteno oskrbo z električno energijo.

 

   Programske enote Letnik   Ure
Splošnoizobraževalni predmeti    
P1 Slovenščina O 213
P2 Matematika O 213
P3 Tuji jezik O 164
P4 Umetnost O 33
P5 Družboslovje O 132
P6 Naravoslovje O 132
P7 Športna vzgoja O 164
Skupaj število ur   1051
Strokovni moduli    
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem O 140
M2 Enosmerna električna vezja O 170
M3 Izmenična električna vezja O 170
M4 Krmilne naprave O 170
M5 Električne in komunikacijske inštalacije O 170
M6 Elektroenergetski sistemi I 146
M7 Električni stroji in naprave I 146
M8 Elektronski sklopi I 146
M9 Avtomatika I 146
M10 Pametne inštalacije I 146
M11 Obnovljivi viri energije I 146
Skupaj število ur   1258
Praktično izobraževanje v šoli    600
Praktično izobraževanje pri delodajalcu   912
Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela   160
Odprti kurikulum   320