Informacije za bodoče dijake v programu

ELEKTROTEHNIK

za šolsko leto 2021/2022

O programu

 • Izobraževanje traja 4 leta.
 • Vpisni pogoj je uspešno končana osnovna šola.
 • Zaključi se s poklicno maturo.
 • Dijak/dijakinja doseže V. stopnjo izobrazbe in naziv strokovne izobrazbe elektrotehnik/elektrotehnica.
 • Program je primeren za dekleta in fante, ki jih zanima elektrotehnika, fizika …
 
 

Za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo 56 vpisnih mest.

 

Pomembno!
Glede na spreminjanje epidemioloških razmer v Sloveniji je možen tudi drugačen potek vpisa, o čemer bomo prijavljene kandidate pravočasno obvestili.

 

Izbirni moduli

EA elektronik-avtomatik

Dijaki se naučijo izdelovati elektronska vezja ter programirati mikroprocesorska vezja in naprave. Spoznajo načine za upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami. Pri svojem delu načrtujejo, programirajo ter priključujejo naprave za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje. Ukvarjajo se s proučevanjem in snovanjem naprav in sistemov, ki zamenjujejo človeka pri delu, nadomeščajo njegove sposobnosti zaznavanja in miselne zmogljivosti. Osebni računalnik uporabljajo kot merilni, testni in krmilni sistem v laboratorijskih in industrijskih okoljih. Pri delu nadzorujejo delovanje avtomatiziranih postrojev ter izvajajo električne in druge meritve.

EN elektroenergetik

Dijaki spoznajo proizvodnjo električne energije, tako iz klasičnih kot sodobnih  sončnih elektrarn, njen prenos, distribucijo, trženje in skrbijo za učinkovito rabo električne energije. Načrtujejo, izvajajo in vzdržujejo električne inštalacije ter priključujejo različne elektromotorne pogone. Spoznajo sodobne meritve v elektroenergetiki in tudi meritve na električnih inštalacijah, ki zagotavljajo varnost le-teh. Spoznajo pametna elektroenergetska omrežja, ki bodo v prihodnosti uravnavala vedno večje težave med proizvodnjo in porabo električne energije  v različnih časovnih obdobjih.

Obšolske dejavnosti

Elektrotehnika in računalništvo se prepletata, kar dijaki spoznavajo tudi v različnih krožkih: humanoidni robot NAO, LEGO roboti, napredno programiranje krmilnikov Siemens, fizikalni krožek, delo z mikroračunalnikom Arduino, Ustvarjajmo v timu …

V okviru projekta »Mladi za Celje« naši dijaki vsako leto  izdelajo lepo število raziskovalnih nalog, s katerimi dosegajo vidne uspehe na državnem nivoju.

Najboljši dijaki tekmujejo na različnih področjih znanja iz: slovenščine, matematike, logike, angleščine, zgodovine, geografije in elektrotehniške stroke. Dijaki se udeležujejo tudi državnega tekmovanja v programiranju lego robotov na turnirju LEGO MASTERS, kjer so v šol. l. 2017/18 zasedli 3. in 4. mesto, in na tekmovanju Robocup Junior. Udeležujejo se tudi kviza o energetiki »Mladi genialci«.

Znanje širimo tudi izven šolskih učilnic na strokovnih ekskurzijah in ogledih sejmov: MOS in IFAM v Celju, HE Fala ter stikališče in RTP Podlog, TE Šoštanj in Premogovnik Velenje, FTA in Muzej Šentjur, Center vodenja Elektro Celje in RTP Lava, Dnevi industrijske robotike v Ljubljani, nadstandardne ekskurzije (München, Liverpool) …

 

Pridobljena znanja

 • Obvladovanje računalniške tehnologije in delo z različnimi programi.
 • Načrtovanje elektronskih vezij ali električnih inštalacij z računalnikom.
 • Izvajanje in vzdrževanje električnih ter komunikacijskih inštalacij.
 • Priklapljanje različnih električnih porabnikov na izvore električnih napetosti.
 • Merjenje električnih veličin in odpravljanje napak.
 • Programiranje različnih naprav za avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje.
 • Upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi napravami.
 • Upravljanje z alternativnimi viri energije.
 • Uporabljanje in servisiranje multimedijske tehnike.
 • Nameščanje in vzdrževanje informacijske strojne opreme.

 

Zaključek izobraževanja

Dijaki zaključijo izobraževanje s poklicno maturo, ki jo sestavljajo štirje predmeti:

 • slovenščina,
 • elektrotehnika,
 • matematika ali angleščina in
 • izdelek oz. storitev z zagovorom.

 

Možnost zaposlitve

Šola pri izvajanju prakse sodeluje:

 • s podjetji in samostojnimi podjetniki:

BSH Hišni aparati d.o.o., Cinkarna Celje d.d., DD-ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INSTALACIJE DOMEN DEBELJAK s.p., DIVERS INŽENERING, EEA Medved Danijel d.o.o., EHD d.o.o., EHF elektroinstalacije s.p. Hrastnik Franc, ELEKTRO Celje d.d., Elektro Damjan Popelar s.p., Elektro instalacije Anton Selič s.p., Elektro Kodrič d.o.o., Elektro Strojništvo Zidar Zvonko s.p., Elektro Turnšek Instalacije do.o., ELEKTRO UGOVŠEK d.o.o., Elektroinstalacije in elektroservis Aleksander MENČAK s.p., ELEKTROINSTALATERSTVO IN ELEKTROMERITVE s.p. Bogdan IVANC, Elektrosignal d.o.o., ELKOM Janez Kukovič s.p., ETRA d.o.o., Inštalacije Drago Kos s.p., Katja Čretnik Melanšak s.p., Odelo Slovenija d.o.o., Slovenske železnice d.o.o., Štore Steel d.o.o., STEKLARNA HRASTNIK d.d., Steklarna Rogaška d.o.o., Termo-tehnika d.o.o., Valji d.o.o., Veltrag d.o.o. …

 • z javnimi zavodi:

knjižnice, kulturni domovi …

Vsi omogočajo našim dijakom opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in kasneje nudijo tudi možnost zaposlitve.

 

Nadaljevanje izobraževanja

Dijaki, ki želijo po končani srednji šoli nadaljevati izobraževanje,  imajo več možnosti:

 • poklicna matura jim omogoča vpis na višješolske in visokošolske strokovne študijske programe;
 • poklicna matura in opravljeni dodatni predmet splošne mature jim omogočata vpis na večino univerzitetnih študijskih programov;
 • dijakom v zaključnem letniku omogočamo priprave na dodatni predmet splošne mature: matematiko, angleščino, biologijo in druge predmete, ki jih ponujajo šole Šolskega centra Celje;
 • pogoj za vpis v nekatere univerzitetne študijske programe je splošna matura, ki jo lahko naši dijaki z opravljeno poklicno maturo dosežejo po obiskovanju enoletnega maturitetnega tečaja.


 
 

 

Skip to content