Kemijski tehnik

Pridobljena znanja:

 • poznavanje snovi (elemente, spojine) in njihovih lastnosti ter zakonitosti splošne, anorganske in organske kemije;
 • uporaba kemijskega izrazoslovja in poimenovanje kemijskih spojin;
 • razumevanje delovanja enostavnih strojev in naprav v kemijski procesni tehniki ter uporaba le-teh;
 • uporaba kemijskega računanja;
 • uporaba laboratorijske opreme in naprav;
 • varno rokovanje s kemikalijami;
 • upoštevanje načel varovanja okolja pri svojem delu;
 • izkušnje s področja raziskav in delovanja v timu;
 • izvajanje sintez in analiz ter ovrednotenje rezultatov;
 • poznavanje vrst, lastnosti in tehnologij predelave polimerov.

 

Ob zaključku 2. letnika se morajo dijaki odločiti, kateri izbirni sklop strokovnih modulov bodo obiskovali v 3. in 4. letniku izobraževalnega programa kemijski tehnik. Ponujamo vam naslednje izbirne sklope:

 • Strokovni modul POLIMERI v 3. letniku in ANALIZNA KEMIJA v 4. letniku

Pri analizni kemiji dijaki pridobijo znanja, kot so: zagotavljanje kakovosti v analiznem laboratoriju, vzorčenje snovi, izvajanje analiz in obdelave podatkov, uporaba zahtevnejše laboratorijske opreme in naprav in izdelava dokumentacije.

 • Strokovni modul INSTRUMENTALNA ANALIZNA KEMIJA v 3. letniku in POLIMERNI MATERIALI IN TEHNOLOGIJA v 4. letniku

Modul polimerni materiali in tehnologije ponuja znanja iz poznavanja lastnosti polimerov, izdelave polimerov, izvajanja tehnoloških preizkusov in uporaba zahtevnejše preizkusne opreme.

 

         
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
  Programske enote  
UR
KT
Ure
Ure
Ure
Ure
A – Splošnoizobraževalni predmeti              
P01 Slovenščina
O
487
24
140
132
99
116
P02 Matematika
O
383
19
140
99
144
0
P03 Tuji jezik
O
417
20
105
99
99
114
P04 Umetnost
O
68
3
68
0
0
0
P05 Zgodovina
O
102
5
102
0
0
0
P06 Geografija
I
68
3
68
0
0
0
P07 Sociologija
I
68
3
0
0
0
68
P09 Fizika
O
140
6
 
70
70
0
P10 Biologija
O
70
3
70
0
0
0
P11 Športna vzgoja
O
340
14
105
102
68
65
Skupaj A   
2143
100
       
B – Strokovni moduli              
M01 Splošna in anorganska kemija
O
136
7
70
66
0
0
M02 Fizikalna kemija
O
170
9
0
0
102
68
M03 Organska kemija
O
170
9
0
0
99
71
M04 Kemijsko računstvo
O
68
4
68
0
0
0
M05 Laboratorijska in analizna tehnika
O
340
17
175
165
0
0
M06 Kemijska tehnika
O
238
12
0
99
139
0
M07 Tehniško varstvo okolja
O
68
3
0
0
68
0
M08 Kemijska informatika
O
68
4
68
0
0
0
M09 Podjetništvo in trženje
O
68
3
0
68
0
0
M10 Materiali
O
68
4
0
0
68
0
M11 Analizna kemija
I
272
14
0
0
0
272
M12 Polimerni materiali in tehnologije
I
272
14
0
0
0
272
Skupaj B   
1666
86
       
C – Praktično izobraževanje v šoli (del B)              
  Praktični pouk  
750
30
       
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu              
  Praktično usposabljanje z delom  
152
6
 
76
76
 
D – Interesne dejavnosti              
  Interesne dejavnosti  
352
14
96
96
96
64
E – Odprti kurikulum              
O1 Strokovno računstvo
O
98
 
0
0
0
98
O2 Lokalna kemijska industrija
O
114
 
0
68
46
0
O3 Ekološki monitoring
O
68
 
0
0
68
0
O4 kemijski praktikum
O
128
 
0
0
0
128
O5 biološki praktikum (BPR)
O
68
 
0
68
0
0
O6 polimeri (POL)
I
102
 
0
0
102
0
O7 instrumentalna analizna kemija (IAK)
I
102
 
0
0
 
0
  Odprti kurikulum  
578
30
0
136
216
226