Tehnik računalništva

Pridobljena znanja

 • vzdrževanje strojne opreme in
 • omrežnih servisov;
 • vzdrževanje programske opreme;
 • načrtovanje in programiranje namiznih ter spletnih aplikacij;
 • načrtovanje in postavitev podatkovnih baz;
 • poglabljanje znanja na različnih področjih dela z računalnikom;
 • delo z multimedijsko tehniko;
 • računalniško oblikovanje;
 • spoznavanje modernih in aktualnih vsebin;
 • programiranje mobilnih naprav.

 

Ob zaključku 3. letnika se morajo dijaki odločiti, kateri izbirni sklop strokovnih modulov bodo obiskovali v 4. letniku izobraževalnega programa tehnik računalništva. Ponujamo vam naslednje izbirne sklope:

 • skrbnik komunikacijskih sistemov in skrbnik informacijskih sistemov
  Poleg skupnih strokovnih vsebin (spoznavanje delovanja in vzdrževanja računalnika ter računalniških omrežij, osnove programiranja in dela s podatkovnimi bazami) je pri izbrani smeri “skrbnik informacijsko komunikacijskih sistemov” poudarek na treh področjih. Učijo se upravljati z informacijsko komunikacijskimi sistemi, kjer natančneje spoznavajo in načrtujejo omrežja TCP/IP, spoznavajo različne elektronske certifikate, spoznavajo kodiranje podatkov in kriptografijo, varujejo informacijsko komunikacijske sisteme pred vdori in nevarnimi programi. Dijaki se učijo upravljati s programsko opremo, kjer natančneje spoznavajo sistemske in uporabniške programe, upravljajo s sporočilnimi in dokumentnimi sistemi, delajo z virtualnimi računalniki, vzdržujejo strežniške sisteme. 
 • kodiranje programov in izdelovanje spletnih strani
  Poleg skupnih strokovnih vsebin (spoznavanje delovanja in vzdrževanja računalnika ter računalniških omrežij, osnove programiranja in dela s podatkovnimi bazami) je pri izbrani smeri “koder algoritmov in izdelovalec spletnih strani” poudarek na treh področjih. Dijaki se posvetijo naprednim temam programiranja kot so delo z datotekami in podatkovnimi bazami, objektno programiranje, vizualno programiranje. Natančneje se dijaki posvetijo zahtevnejšemu iskanju podatkov, področju programiranja podatkovnega strežnika, kjer spoznamo delo s transakcijami, arhiviranje podatkov, bazne procedure (metode), avtomatsko proženje določenih postopkov (podprogramov).

 

Predmetnik

           
1. letnik
2. letnik
3. letnik
4. letnik
HW
SW
 
Programske enote
   
UR
KT
U
U
U
U
   
A – Splošnoizobraževalni predmeti
   
P01
Slovenščina
SLO
O
487
24
140
140
99
108
   
P02
Matematika
MAT
O
383
19
140
122
121
     
P03
Tuji jezik
ANG
O
417
20
105
105
93
114
   
P04
Umetnost
UME
O
68
3
68
         
P05
Zgodovina
ZGO
O
102
5
70
32
       
P06
Geografija
GEO
O
68
3
68
         
P07
Sociologija
SOC
I
68
3
     
68
   
P09
Fizika
FIZ
O
140
6
 
70
70
     
P10
Kemija
KEM
O
70
3
70
         
P11
Športna vzgoja
ŠVZ
O
340
14
105
105
66
64
   
Skupaj A
2143
100
766
574
449
354
   
B – Strokovni moduli
   
M01
Informatika s tehniškim komuniciranjem
ITK
O
136
6
136
         
M02
Uporaba IKT pri poslovanju
UIP
O
136
6
 
136
       
M03
Upravljanje s programirljivimi napravami
UPN
O
170
8
 
170
       
M04
Vzdrževanje informacijske strojne opreme
VIS
O
136
7
136
         
M05
Vzdrževanje info. programske opreme
VIP
O
136
7
 
136
       
M06
Izdelava električnih in komun. inštalacij
IEK
O
136
6
136
         
M07
Vzpostavitev in vzdrž. omrežnih servisov
VVO
O
136
7
 
136
       
M08
Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij
NRS
O
176
9
   
176
     
M09
Načrtovanje in postavitev pod. baz
NPP
O
136
7
   
136
     
M11
Upravljanje IK sistemov
UIK
I
156
8
     
156
x
 
M12
Upravljanje z infor. programsko opremo
UPO
I
156
8
     
156
x
 
M13
Načrtovanje in razvoj prog. aplikacij
NRP
I
156
8
     
156
 
x
M14
Napredna uporaba podatkovnih baz
NUP
I
156
8
     
156
 
x
M15
Računalniško oblikovanje
ROB
I
156
8
   
156
   
 
Skupaj B
1766
87
408
578
468
312
   
C – Praktično izobraževanje v šoli (del B)
   
Praktični pouk
640
30
           
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
   
Praktično usposabljanje z delom
152
7
   
152
     
D – Interesne dejavnosti
   
Interesne dejavnosti
352
14
96
96
96
64
   
E – Odprti kurikulum
   
O1
Strokovno računstvo
STR
 
98
4
     
98
   
O2
Računalniški praktikum
RPR
 
127
5
     
127
   
O3
Stroka moderne vsebine
SMV
 
185
9
   
68
117
   
O4
Strokovna terminologija
STE
 
68
4
   
68
     
O5
Komuniciranje
KOM
 
68
3
 
34
34
     
O6
Avtomatika in robotika
AIR
 
68
3
   
68
     
Odprti kurikulum
614
28
0
34
238
342