AR pomeni Augmented Reality in gre za obogateno, razširjeno resničnost, ki uporabniku omogoča lažjo predstavo določene teme. Dijaki se s tem orodjem in programiranjem le tega ukvarjajo v trenutnem Erasmus + projektu z naslovom ARELL (Augmented Reality for Enhanced life and Learning). Znanje, ki ga pridobijo, povežejo s tekočim dogajanjem na šoli in pri različnih šolski predmetih. Svoje znanje pa lahko nadgradijo tudi pri krožku, ki ga vodi profesor Matic Holobar. Dijaki so tako že ustvarili turističen vodič po Celju z uporabo AR tehnologije, prav tako pa Escape room (Sobo pobega) za uvodni sestanek učiteljev iz različnih držav v okviru zgoraj omenjenega Erasmus + projekta. Z uporabo te tehnologije želimo dijakom približati učno snov in jih motivirati za učenje, hkrati pa si dijaki določene stvari lažje predstavljajo ter posledično določene stvari bolje razumejo.

Pri uri angleščine smo skupaj z dijaki R3a oddelka uporabili znanje uporabe AR tehnologije in pripravili malo drugačno ur angleščine. Ura je potekala zunaj, dijaki pa so morali najti slike, ki so bile prilepljene na različnih mestih okoli šolskega dvorišča. Ko so sliko našli, so jo s telefonom skenirali, na telefonu pa se jim je pojavila določena črka. (ta del je bil ustvarjen z uporabo AR tehnologije). Ko so našli vse slike in posledično vse črke, so se vrnili v učilnico in v določenem času, po skupinah, napisali čim več angleških besed s črkami, ki so jih uspeli najti. Zmagovalna ekipa je sestavila kar 15 besed. Čestitke.

 

Klavdija Špur Jereb

Skip to content