JESENSKI ROK POKLICNE MATURE 2022

četrtek, 7. 7. 2022,  zadnji rok za prijavo na zimski izpitni rok

sobota, 20. 8. 2022, zadnji rok za odjavo kandidatov

sreda, 24. 8. 2022,  SLOVENŠČINA – pisni izpit

četrtek, 25. 8. 2022, MATEMATIKA – pisni izpit

petek, 26. 8. 2022, ANGLEŠČINA – pisni izpit

sreda, 31. 8. 2022,  KEMIJA, RAČUNALNIŠTVO, ELEKTROTEHNIKA – pisni izpit

od 24. 8. do 3. 9. 2022,  ustni zagovori

petek, 9. 9. 2022,   seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi

 

Meta Selič Turnšek

Skip to content