V četrtek, 4. 3. 2021, so dijaki 1. letnikov prisluhnili  predavanju policista Janeza Pravdiča, ki že vrsto let izvaja policijsko preventivo za učence in dijake. Seznanil jih je s pravili obnašanja do soljudi, pomenom prijateljskih vezi, ki so pomembni v primeru kakršnih koli nesreč ali dogodkov in jih opozoril na pomen sodelovanja s policijo. Zelo pomembno je spoštovanje tuje lastnine in samozaščitno obnašanje pred krajo. Dijake je spodbudil, da ukrepajo, v kolikor so priča takim kriminalnim dogodkom.

Nanizal je novejše informacije o škodljivostih in posledicah zlorabe dovoljenih in prepovedanih drog ter jih spodbudil k razmišljanju, zakaj bi sploh posegli po teh drogah. Pripovedoval jim je o izjemnih, svetovno znanih glasbenikih, ki so umrli v 80.–90. letih preteklega stoletja zaradi zlorabe prepovedanih drog in se tako znašli v »Klubu 27«.

Vsi si moramo prizadevati za zmanjšanje števila primerov nasilnega vedenja med mladostniki in števila kriminalnih dejanj, ki jih storijo mladostniki.

Svoje izvajanje je predavatelj podkrepil s številnimi primeri iz policijske prakse. Na koncu je dijake usmeril v sledenje pozitivnim življenjskim zgodbam znanih Slovencev, kot so: Luka Dončič, Goran Dragič, številni glasbeni in drugi umetniki, itd.

 

Po predavanju so dijaki povedali:

»Meni se je zdelo zelo poučno in zanimivo.«

 

“Sestanek s policajem mi je bil zelo zanimiv, saj nam je povedal o zakonitostih, ki nam bodo pomagale v kakršnem koli primeru.”

 

»Predavanje gospoda Pravdiča mi je bilo zelo všeč. Seznanil me je s situacijami, s katerimi bi se lahko srečal v življenju. Vse je podkrepil tudi s primeri iz prakse. Na srečo se še nikoli nisem znašel v kateri od teh situacij. Vesel bi bil predavanj tudi z drugih področij.«

 

Vesna Pišek

Skip to content