Pozdravljeni, za četrtek, 22. 2. 2024, so razpisana naslednja nadomeščanja oz. zaposlitve:

Nadomešča Odsoten Ura Odd. Učilnica Predmet Vrsta
Ravnak, Stane Grilc, Andrej 1 E2B A13 PRN Nadomeščanje
Boh, Eva Vrečko, Marko 3 E1A E14 MELv Nadomeščanje
Boh, Eva Grilc, Andrej 3 E1A E14 PRNv Nadomeščanje
Klepej Viher, Helena Grilc, Andrej 4 E1A E07 PRNv Nadomeščanje
Klepej Viher, Helena Vrečko, Marko 4 E1A E07 MELv Nadomeščanje
Koren, Jaka Verdev, Tjaša 4 R4B D02a SLO Nadomeščanje
Parežnik, Polona Trunkl, Metod 4 E1C A32 EKI Nadomeščanje
Breznik, Rosana Vrečko, Marko 5 E3C E05 PIN Nadomeščanje
Lukner, Mitja Jančič, Jernej 5 K2A TV5 ŠVZ Zaposlitev
Zupanc, Davor Trunkl, Metod 5 E2C BE10 EESv Zaposlitev
Kolar, Katja Vrečko, Marko 6 E1C BE06 IZV Nadomeščanje
Lukner, Mitja Jančič, Jernej 6 K2A TV5 ŠVZ Zaposlitev
Zupanc, Davor Trunkl, Metod 6 E2C BE10 EESv Zaposlitev
Holobar, Janko Ravnak, Stane 7 E1B BE09 EL1 Nadomeščanje
Parežnik, Polona Selič Turnšek, Metka 7 R1A E15 ZGO Zaposlitev (Hrastnik, V.)
Tkalec, Andreja Trunkl, Metod 7 E1A E03 EL1 Nadomeščanje
Košir, Peter Ferenc, Aleksandra 8 K1A A32 SAK Nadomeščanje

 

Nadomeščanja in menjave učilnic do 23. 2. 2024 so objavljena v aplikaciji UNTIS MOBILE ali na spletu: https://webuntis.com/

Skip to content