Pozdravljeni, za četrtek, 4. 5. 2023, so razpisana naslednja nadomeščanja oz. zaposlitve:

Nadomešča Odsoten Ura Oddelek Učilnica Predmet Vrsta
Lukner, Mitja Lubej, Boštjan 7 R3B E08 NPP Zaposlitev (Lubej, B.)

MENJAVA UČILNIC

Učitelj Ura Razred Menjava
Rizmal, Živa 4 E1C iz E14 v E13
Breznik, Rosana 5 E1B iz E16 v D21
Koren, Jaka 5 R3A iz BE04 v E16
Pušnik, Andraž 5 R3A iz BE03 v E16
Verdev, Tjaša 5 E2C iz BE05 v E07
Koren, Jaka 6 R3A iz BE04 v E16
Pušnik, Andraž 6 R3A iz BE03 v E16
Sirk, Tilen 6 R2B Iz BE05 v E08

 

Dijaki R2B imajo malico 3. šolsko uro.

Skip to content