Pozdravljeni, za petek, 5. 1. 2024, so razpisana naslednja nadomeščanja oz. zaposlitve:

Nadomešča Odsoten Ura Odd. Učilnica Predmet Vrsta
Turnšek, Klemen Turnšek, Klemen 0 E1B E15 ZGO Premestitev
Hrastnik, Valentina Klepej Viher, Helena 5 R2A E07 MAT Menjava ure
Lilija, Boštjan 7 E4B NEI Prestavljeno na
Turnšek, Klemen 7 E1B ZGO Odpade
Turnšek, Klemen 8 E1B ZGO Odpade

 

Nadomeščanja in menjave učilnic do 12. 1. 2024 so objavljena v aplikaciji UNTIS MOBILE ali na spletu: https://webuntis.com/

ODSOTNI ODDELKI:

  • E3C – PUD
  • R3B – Vzgoja za zdravje (Zdrav način življenja, spremlja: Boh, E.) ob 7.10 (povezava)
  • K3A – Vzgoja za zdravje (Zdrav način življenja, spremlja: Drofenik, I.) ob 13.10 (povezava)
Skip to content