Pozdravljeni, za sredo, 22. 5. 2024, so razpisana naslednja nadomeščanja oz. zaposlitve:

Nadomešča Odsoten Ura Odd. Učilnica Predmet Vrsta
Lubej, Boštjan Resinovič, Boštjan 1 R2A BE03 UPNv Zaposlitev
Vrečko, Marko Parežnik, Polona 6 E1C E05 SLO Zamenjava

 

MENJAVA UČILNIC:

Hrastnik, Valentina 3 R1A E03
Hrastnik, Valentina 4 R2A E15

 

Nadomeščanja in menjave učilnic do 24. 5. 2024 so objavljena v aplikaciji UNTIS MOBILE ali na spletu: https://webuntis.com/

Skip to content