Danes začenjamo novo šolsko leto. Glede na izkušnje preteklih tednov bo to drugačno. Ne glede na situacijo pa moramo vsi skupaj stremeti k temu, da bo naše delo v šoli čim prej postalo takšno, kot je bilo “včasih”. Pri vsakdanjem srečevanju na hodnikih, ob prihajanju v šolo in odhajanju domov, medsebojni komunikaciji, pri malici in še veliko drugih primerih moramo upoštevati navodila MIZŠ in NIJZ. Le tako bomo lahko preprečili morebitne nadaljnje vladne ukrepe, ki bi nas še bolj omejevali pri izvajanju pouka. Verjamem, da si vsi želimo čimprejšnjo vrnitev v običajno stanje.

 

Pa v novem šolskem letu ni vse podrejeno virusu in razmišljanju, kako bo, če bo … Pouk začenjamo v novih učilnicah, ki bodo ponudile visok standard izvajanja praktičnega pouka elektrotehnike in splošnih vsebin. Izkušnje in znanje, ki smo jih vsi skupaj pridobili v zadnjih mesecih preteklega šolskega leta, bomo oz. smo nadgradili s formalnimi in neformalnimi izobraževanji učiteljskega zbora. Vsi naši dijaki imajo dodeljen šolski e-poštni naslov in pravico do uporabe orodij iz paketa Microsoft 365:

  • urejanje različnih dokumentov Word, Excel, PowerPoint, Forms
  • sodelovanje skupin Outlook, Teams, OneNote, Whiteboard
  • deljenje datotek OneDrive, Stream

 

Upam, da bomo lahko dijakom ponudili, predvsem pa izvedli, kvaliteten dodatni program, ki bo dopolnil znanje, pridobljen v šolskih klopeh. Seveda bo realizacija programa odvisna od zunanjih dejavnikov.  Poseben poudarek bomo namenili sodelovanju:

  • z delodajalci, ki sprejmejo naše dijake na prakso,
  • drugimi partnerji, s katerimi sodelujemo pri različnih projektih,
  • z drugimi šolami na ŠC Celje in Celja,
  • v državnih in mednarodnih projektih.

Tako bomo največ storili za prepoznavnost in zanimivost programov, ki jih izobražujemo na naši šoli. Želimo si kvalitetnih in zahtevnih dijakov, ki bodo motivirani za delo in razvijali svoje spretnosti in veščine.

 

Vsem dijakinjam in dijakom ter sodelavcem želim uspešen skok v novo šolsko leto. Veliko strpnosti in razumevanja. Upam, da bomo čim dlje imeli pouk vsaj po modelu B. Želim pa, da bi čim prej začeli z modelom A. Vse pa je odvisno od vseh, ne samo od nas na SŠ KER.

 

Skupaj bomo zmogli, #KERSMO.

 

Mojmir Klovar,
ravnatelj

Skip to content