Spoštovani!

 

Glede na zadnje informacije je Vlada RS sprejela odlok, ki odreja izvajanje pouka na daljavo za vse dijake srednjih šol.

Od ponedeljka, 19. 10. 2020, naprej bo potekal pouk na daljavo ob upoštevanju naslednjega:

 • dosledno upoštevanje veljavnega urnika;
 • dijaki se morajo ob začetku učne ure javiti učitelju;
  • način javljanja prisotnosti določi učitelj;
  • dijak, ki ne bo prisoten na uri, bo vpisan v dnevnik;
 • učne ure praviloma potekajo na interaktivni način s pomočjo orodja MS Teams;
 • dijaki so dolžni izpolnjevati navodila učiteljev;
  • neupoštevanje navodil se smatra, da dijak ni opravil šolskih obveznosti;
 • za izvajanje pouka na daljavo na SŠ KER uporabljamo:
  • MS Teams,
  • Moodle,
  • e-poštna sporočila.

V primeru, da dijaki nimajo ustrezne opreme, bomo vzpostavili stik s starši in poiskali rešitev za zagotovitev kvalitetnega izvajanja pouka. Vse dijake, ki menijo, da bi lahko imeli težave z IKT opremo, prosim, da to sporočijo razrednikom.

Starši lahko vzpostavijo stik z učitelji preko e-poštnih sporočil. Učitelji bodo na sporočila odgovorili najkasneje naslednji delovni dan.

Morebitne dodatne informacije o izvajanju pouka in morebitnih spremembah bom sporočal na e-poštne naslove in v ustrezne kanale v MS Teams.

 

Mojmir Klovar, ravnatelj

Skip to content