Na podlagi dopisa Državnega izpitnega centra vas želim obvestiti, da se je potrebno do 1. 9. 2023 prijaviti na opravljanje praktičnega dela izpita na splošni maturi. Praktični del izpita vsebujejo vsi predmeti, razen tuji jezik in matematika ter vam doprinese 20 % k oceni.

Kandidati, ki želite v šolskem letu 2023/2024 na Gimnaziji Lava opravljati praktični del izpita, se morate do 1. 9. prijaviti k opravljanju tega dela izpita, in sicer je potrebno obrazec za prijavo poslati po pošti (Šolski center Celje, Gimnazija Lava, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Prijava k praktičnemu delu izpita – Katarina Petač) ali ga prinesite v času govorilnih ur tajnicama splošne mature.

OBRAZEC

V primeru, da ste obrazec oddali Meti Selič Turnšek ali Tjaši Verdev, je zadeva za vas urejena.

Skip to content