Dijaki E3A, E3B, E4A in E4B se bodo v torek, 14. 2. 2023 udeležili predstavitve Višje šole Šolskega centra Celje.

Predstavitev bo 3. šolsko uro potekala v predavalnici B12. Dijake spremlja učitelj tekoče ure.

Dijake E3B spremlja Stepišnik, U., dijaki E3B imajo malico 4. šolsko uro, ostali oddelki imajo malico po urniku.

 

mag. Jernej Jančič

Skip to content