Dijaki oddelkov E4A in E4B gredo v četrtek, 7. 3. 2024, na strokovno ekskurzijo v Ljubljano, in sicer na Institut Jožef Štefan ter Fakulteto za elektrotehniko.

Dijaki poravnajo strošek avtobusnega prevoza, ki znaša (predvidoma ob udeležbi vseh dijakov) 10 eur. V kolikor bo osip dijakov, se strošek prevoza na dijaka poveča.

Razredni blagajnik zbere denar (10 eur na dijaka) in ga s podpisanim poimenskim seznamom odda organizatorju strokovne ekskurzije, prof. Stanetu Ravnaku v torek, 5. 3. 2024.

Zbor dijakov in spremljevalcev: četrtek, 7. 3. 2024, ob 7.05 na avtobusni postaji Glazija

Z ekskurzije se bomo v Celje vrnili predvidoma do 14.00.

Spremljevalci:

  • E4A: Stane Ravnak, Andrej Grilc
  • E4B: Metod Trunkl, Oskar Žveglič

Strokovna ekskurzija spada v obvezen del interesnih dejavnosti.

Dijaki so bili pred odhodom na strokovno ekskurzijo seznanjeni z izvedbenim varnostnim načrtom.

 

Organizator strokovne ekskurzija: Stane Ravnak

Skip to content