V torek, 17. 9. 2019, bodo dijaki E4B in E3B – energetiki imeli strokovno ekskurzijo. Ogledali si bodo HE Fala s pripadajočim muzejem in nadaljevali pot proti Podlogu, kjer si bodo ogledali pomemben elektroenergetski objekt podjetja ELES (stikališče in RTP-razdelilno transformatorsko postajo).

Dijaki poravnajo stroške prevoza. Razredni blagajnik pobere po 7,2 eur na dijaka in zbran denar s podpisanim seznamom odda v tajništvo (C17) do srede, 18. 9. 2019. V kolikor se ekskurzije ne bodo udeležili vsi dijaki, je cena prevoza višja. Opravičilo je lahko samo zdravniško. Predlagamo, da razredni blagajnik pobira več (zaokroženo) in razlika gre za kopije.

Prijavljeni dijaki na šolsko malico za ta dan za malico poskrbite sami (se odjavite, v kolikor ne boste jedli, oz. se prijavite na 6. meni in pred odhodom na ekskurzijo s ključkom dvignete lunch paket.

 

ČASOVNI PLAN strokovne ekskurzije:

7.00: Dijaki se dobijo in po potrebi vzamejo malico.

7.10: Prihod avtobusa.

7.15: Odhod izpred šole.

8.30–10.45: Ogled He Fala.

10.45–12.30: Prevoz do Podloga (vmes čas za malico v Mariboru).

12.30–14.30: Ogled RTP Podlog.

14.30–15.00: Vožnja proti Celju.

Spremljevalci (pri ogledih se dijaki razdelijo v dve skupini):

E4B (prvih štiriindvajset po abecedi): mag. B. Lilija, M. Trunkl

E3B – (21 dijakov)+3 dijaki E4B(zadnji trije po abecedi): M. Vrečko, M. Drame

Op. V primeru delitve v 3 skupine pa velja naslednje:

  1. Skupina: E4B (prvih osemnajst po abecedi): mag. B. Lilija, M. Trunkl
  2. Skupina E3B – (prvih 15 dijakov): M. Vrečko
  3. Skupina: vsi ostali: M. Drame

Organizator strokovne ekskurzije:

mag. B. Lilija

Skip to content