Spoštovani dijaki R4A in R4B!

Pri pouku računalniških predmetov ste bili seznanjeni s temami maturitetnih nalog, ki jih ponujajo naši profesorji.

Številni dijaki že imate izbrano temo svoje maturitetne naloge in mentorja, pri katerem jo boste izdelali. Dijake R4A in R4B, ki teme za maturitetno nalogo in mentorja še nimate izbranega, prosim, da si ogledate nabor možnih tem na naslednji povezavi: Teme Maturitetnih Nalog 2021 22

Izbiro teme in mentorja opravite do petka, 24. 9. 2021.

 

Boštjan Lubej, vodja aktiva računalništva

Skip to content