Dijaki R4A in R4B boste v torek, 13. 4., pisali predmaturitetni preizkus iz 2. izpitne enote.

Pričetek pisanja je ob 9.00, piše se 120 minut. V šoli morate biti pred izpitnim prostorom vsaj 20 minut pred začetkom pisanja. Pisali boste v učilnicah E07, E13, E14. Na vratih učilnice bo seznam dijakov.

Dijaki R4A in R4B tega dne nimate nulte in 1. ure.

Obveščamo vas, da morate v skladu z Navodili o izpitnem redu pri poklicni maturi v izpitnem  prostoru imeti osebni dokument s fotografijo, ki ga pred začetkom izpita oz. preizkusa položite na mizo.

Želimo vam veliko uspeha pri pisanju.

 

Tajnici POM:

Meta Selič Turnšek

Tjaša Verdev

Skip to content