V okviru projekta Erasmus+ so dijaki: Benjamin Slapnik, Vito Zernec, Martin Palir in Aljaž Žogan v spremstvu dveh učiteljev 7. 5. 2023 za en teden odpotovali na Nizozemsko. Tam so na srednji šoli Connect College Echt v okviru petega srečanja projekta ELECO Team sodelovali na štirih delavnicah.

Namen prve delavnice je bil izdelati krmilje sončnega panela za sledenje soncu, ki lahko samodejno prilagaja svoj položaj glede na lego sonca. S tem je sončni panel lahko zajel več sončne svetlobe in proizvedel več električne energije kot običajni fiksni sončni panel.

Pri drugi delavnici so dijaki izdelali kmetijskega robota, ki lahko zaliva vrt s šestimi urejenimi rastlinami v dveh vrstah po tri. Farmbot je bil nameščen na lesenem okvirju, poganjal pa ga je servo motor, ki mu je omogočal premikajo vzdolž ene same osi nad rastlinami. Poleg tega so vključili sistem vodnih ventilov, ki je omogočal, da lahko s pomočjo merjenja vlažnosti prsti izberete, katera od treh rastlin v vsaki vrsti prejme vodo.

Namen tretje naloge je bil zgraditi in sprogramirali vetrno turbino za sledenje vetru, da je lahko vetrna turbina samodejno prilagajala svoj položaj smeri vetra. To so dosegli z uporabo senzorja smeri vetra, ki meri smer vetra in prilagaja položaj turbine za čim bolj učinkovito zajemanje vetra in ustvarjanje energije.

Pri zadnji delavnici so imeli dijaki nalogo zgraditi in sprogramirati avtomobil na vodik z uporabo Fischertechnik avtomobilskega KIT kompleta  s pogonom na vodikovo gorivno celico in ESP32 vezja za daljinsko upravljanje. Narediti so morali tudi aplikacijo za mobilni telefon za vožnjo tega avtomobila s pomočjo aplikacije MIT App Inventor.

Pri vseh štirih delavnicah je bilo celoten sistem najprej ustrezno povezati in potem ustrezno, glede na krmilje, sprogramirati. Vse delavnice in projekte so dijaki izdelali odlično. Sodelovanje na projektu je bilo kreativno saj so v kratkem času nadgradili določena znanja s področja elektronike, energetike in znanja tujega jezika.

Naši dijaki so se z Nizozemske vrnili 13. 5. 2023, polni novih izkušenj in doživetij.

Naslednje srečanje se bo odvijalo v Sloveniji v začetku oktobra 2023.

Andrej Grilc

Skip to content