V petek, 05. 01. 2024 smo za dijake organizirali predavanja Vpisne službe UL. Dijaki tretjih letnikov so imeli dvourno predavanje, ki je obsegalo predstavitev sodobnega študija, strukturo študija, študijsko vertikalo ter priložnosti in namene študija. S predavateljico Sabino Žnidaršič so se pogovarjali tudi o tem, kako izbrati pravi študij.

Pri dijakih četrtih letnikov je bil večji poudarek na prijavnem postopku ter morebitnih napakah in težavah. Predavateljica Tanja Žužek je predstavila tudi uveljavljanje posebnih statusov pri prijavnem postopku. Ob koncu so dijaki s predavateljem Stanetom Petričem računali izračune pričakovanih in predvidenih potrebnih točk za vpis na željen program. Tako so dijaki dobili vpogled v to, kaj zanje pomeni boljša ocena pri maturitetnem predmetu, kakšna je razlika med osnovnim in višjim nivojem in podobno.

Urška Stepišnik

Skip to content