V podjetju Hermi, d.o.o., razpisujejo športno štipendijo za leto 2023. Njihova želja je podpreti perspektivnega mladega športnika oz. športnico in mu/ji s tem pripomoči
pri lažjemu doseganju ciljev na športnem področju in pri pridobitvi izobrazbe.

Pogoji za prijavo:
• Športnik ni starejši od 21 let;
• Športnik je aktiven najmanj 3 leta in ima vidne rezultate;
• Ima urejen redni status dijaka ali študenta;
• Uspešno usklajuje športne obveznosti s šolskimi obveznostmi;
• Prednost imajo športniki, ki se ukvarjajo z zimskimi športi;
• Prednost imajo športniki s prijavljenim stalnim prebivališčem v mestni občini Celje ali Velenje ter v širši okolici podjetja Hermi.

 

Izbor
• Izbor poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji posebna komisija na podlagi prejetih pisnih vlog izbere tri kandidate.
• Vsi trije kandidati se predstavijo posebni komisiji, ki za prejem štipendije izbere enega kandidata.
• Seja posebne komisije bo predvidoma potekala v začetku meseca novembra 2022.

PRIJAVA
Športnik odda pisno vlogo, ki vsebuje: informacijo o osebnih podatkih; navedbo največjih športnih uspehov; kratko motivacijsko pismo s cilji in ambicijami; kopijo
šolskega spričevala za zadnje in predzadnje leto; dokazilo, s katerega je razvidno, da športna aktivnost traja vsaj tri leta (lahko izjava trenerja).

Športnik prijavo odda najkasneje do petka, 14. 10. 2022:
• na e-naslov: anja.turk@hermi.si in/ali
• po pošti na naslov: Hermi, d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje
V podjetju Hermi, d.o.o., podpiramo mlade športnike, ker imajo enake oziroma podobne vrednote, kot jih imamo v podjetju: timsko delo, kreativnost, samodisciplina,
tekmovalnost, talent, uresničevanje zastavljenih ciljev, pripadnost, delavnost in vztrajnost …

Podjetje Hermi, d.o.o., si pridržuje pravico, da štipendije ne podeli.

Skip to content