Spoštovani starši, dijaki in člani učiteljskega zbora SŠ KER!

V ponedeljek, 18. 5. 2020, je načrtovano postopno odpiranje srednjih šol. Odpiranje bo potekalo pod posebnimi pogoji, ki so jih določili na NIJZ, MIZŠ in drugih pristojnih inštitucijah.

Obdobje postopnega odpiranja srednjih šol je namenjeno predvsem dijakom zaključnih oddelkov, ki bodo imeli do konca ocenjevalnega obdobja možnost popravljanja in izboljševanja ocen ter zaključevanja ocen. Poleg tega pa je čas namenjen tudi pripravam za opravljanje poklicne mature oziroma zaključnega izpita.

Dijaki nezaključnih oddelkov bodo po presoji učitelja v tem času pridobili manjkajoča praktična znanja in veščine oziroma opravili neopravljene naloge v šolskih delavnicah.

Na PUD bodo odšli dijaki v skladu s šolskim koledarjem. Izjema so tisti dijaki, ki PUD-a ne bodo mogli opravljati zaradi delodajalčeve nezmožnosti zagotoviti ustreznih pogojev za sprejem dijaka oziroma zaradi tega, ker dijak spada v eno izmed rizičnih skupin, ki jih navaja NIJZ . Dijaki oz. starši so dolžni obvestiti organizatorja PUD in razrednika, da dijak spada v eno izmed rizičnih skupin.

Pouk in priprave bodo lahko obiskovali le zdravi dijaki in dijaki brez znakov okužbe dihal. Posebej naj poudarim, da v skladu z navodili NIJZ odsvetujemo prihod v šolo dijakom, ki spadajo v rizično skupino (priloga). Prav tako v skladu z navodili NIJZ odsvetujemo prihajanje v šolo tistim dijakom, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki spada v rizično skupino.

Dijaki morajo za prihod v šolo izpolniti izjavo, s katero potrjujejo, da v zadnjem času niso imeli stikov z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 oziroma nimajo simptomov bolezni. Pri mladoletnih dijakih morajo pri izpolnjevanju izjave sodelovati starši oz. skrbniki.

Dijaki zaključnih oddelkov se z oddano izjavo tudi prijavijo na sodelovanje pri pouku in pripravah. Po oddaji izjave bodo dobili na šolski e-poštni naslov natančne podatke o poteku pouka oz. priprav.

Dijake nezaključnih oddelkov, ki jih bomo povabili v šolo, bomo posebej obvestili o postopku prihoda in z navodil, ki jih morajo upoštevati ob prihodu v šolo.

Pred prihodom v šolo morajo vsi udeleženci pregledati informacijske grafike, ki so objavljene na spletni strani šole, in upoštevati navodila oz. priporočila, ki so na njih zapisana. Dijake, ki ne bodo upoštevali navodil, bomo napotili domov in se priprav ne bodo smeli več udeleževati.

V času prihoda v šolo in odhajanja iz šole se je prepovedano zadrževati in zbirati pred šolo. Ves čas zadrževanja pred šolo in v njej je potrebno vzdrževati predpisano razdaljo.

Pouk v šoli bo potekal v učilnicah, ki so posebej pripravljene in imajo označena delovna mesta.

Ob prihodu dijaki zasedejo najprej delovna mesta, ki so najbolj oddaljena od vhoda. Ob odhodu iz učilnice pa jo najprej zapustijo dijaki, ki so bližje vhodu v učilnico. Dijaki morajo med hojo vzdrževati predpisano razdaljo in se izogibati bližnjim stikom.

Dijaki med poukom in odmori ne smejo zapuščati učilnice. Edina izjema je odhod na stranišče. Na stranišče lahko odide le en dijak iz učilnice.

Zapuščanje učilnice je prepovedano tudi med odmorom za malico. Zaradi tega mora vsak dijak s seboj prinesti malico in vodo v plastenki oz. steklenici.

Dijaki morajo za sodelovanje pri pouku s seboj prinesti potrebne šolske potrebščine, ki jih ne smejo izmenjevati (posojati ali si izposoditi) s sošolci.

Dijaki lahko obrazno masko snamejo le v učilnici in to le v primeru, da ohranjajo predpisano razdaljo oz. so na svojem delovnem mestu.

Okna in vrata lahko odpirajo samo učitelji, ki bodo tudi poskrbeli za ustrezno zračenje učilnic. Priporočamo, da v času zračenja dijaki opravijo nekaj razteznih vaj.

Posebni poudarki:

  • vzdrževanje predpisane razdalje: 1,5 m
  • skrbeti za higieno rok z večkratnim umivanjem
  • zračenje učilnic
  • raztezne vaje med odmori

 

Povezava do Izjave dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LqzK6Lz5lkOfGI3IDgRExSaTyIV9VOFLrd2-s9rqObFUNTJFSlE3SUE5UEwwMFYzQTNVT1RISzNKRy4u

Povezave do informacijske grafike NIJZ:

 

Lep pozdrav,
Mojmir Klovar
ravnatelj

Skip to content