Trenutne epidemiološke razmere omogočajo, da se s 1. septembrom 2020 vključijo v novo šolsko leto vsi dijaki v pouk v šoli. Pouk bomo izvajali po t. i. modelu B. Pri tem veljajo omejitve, ki so določene s priporočili  Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima in izvajanje preventivnih ukrepov.

 

I. Splošni ukrepi

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oz. razkuževanje rok.
 • Ne dotikamo si obraza z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo zadostno medosebno varnostno razdaljo, vsaj 1,5 m.
 • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
 • Zaprte prostore večkrat temeljito prezračimo, jih redno čistimo in razkužujemo.
 • Nošenje zaščitne maske.
 • Gradiva NIJZ (https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva).
 • Zaradi lažjega ugotavljanja rizičnih stikov ob morebitnem pojavu okužbe s covid-19 priporočamo, da dijaki namestijo aplikacijo #OstaniZdrav na mobitel (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/).

 

II. Zdravstveno stanje dijakov – obiskovanje pouka v šoli

 • Pouk obiskuje dijak oz. dijakinja (v nadaljevanju dijak), ki:
  • je zdrav;
  • v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s covid-19;
  • mu ni bila odrejena karantena;
  • mu v zadnjih 14 dneh ni bila odrejena samoizolacija.
 • V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

 

III. Izvedba pouka in zaščitna oprema

 • Pouk bo potekal v celotnem oddelku – v čim večji meri v matičnih učilnicah.
 • Dijaki različnih oddelkov se v času pouka praviloma ne mešajo med seboj, če to ni potrebno zaradi organizacije dela (npr. fakultativni pouk, priprave na peti predmet splošne mature, športna vzgoja …).
 • Pri vstopu v šolo in med premikanjem po njej – v skupnih prostorih dijaki uporabljajo lastno zaščitno masko.
 • V učilnici, kjer so navzoči le dijaki enega razreda, za dijake ni potrebna uporaba mask.
 • Učitelj in drugi strokovni delavci v učilnici uporabljajo maske v primeru, ko ni zagotovljena ustrezna razdalja (vsaj 1,5 m).
 • V računalniških in drugih specializiranih učilnicah ter delavnicah je potrebno:
  • po vsaki menjavi oddelka prostor prezračiti;
  • pred vstopom v prostor razkužiti roke;
  • upoštevati protokol uporabe prostora in opreme.
 • Pri praktičnem pouku/praksi se upoštevajo priporočila/navodila, ki veljajo za posamezno dejavnost/panogo.
 • Pouk športne vzgoje poteka po posebnem režimu.
 • V učilnicah bo na razpolago razkužilo za mize.
 • Šolska knjižnica deluje ob upoštevanju higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa.
 • Šolska prehrana bo organizirana za dijake naše šole na lokaciji Lava.
 • Dijaki med odmori učilnic praviloma ne zapuščajo.
 • Dijaki se čim manj zadržujejo na hodnikih šole.
 • Dijaki si šolskih potrebščin in pripomočkov med seboj ne izmenjujejo oz. jih pred uporabo razkužijo.
 • Dopustna je organizacija interesnih dejavnosti oz. udeležba na dogodkih. Pri tem naj se dijaki različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena razdalja (vsaj 1,5 m) ter ter se upoštevajo tudi druga navodila NIJZ.

 

IV. Ukrepanje v primeru obolenja s sumom na covid-19

 • Če se dijaku v šoli pojavijo znaki akutne okužbe dihal (temperatura, slabo počutje …), šola obvesti starše.
 • Če mora dijak počakati starše, jih počaka v izolaciji v prostoru ŠVZ-D. Dijak v izolaciji nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik.
 • Če je pri dijaku/zaposlenem potrjena okužba covid-19, o tem šolo obvesti NIJZ.

 

V. Prihodi in odhodi

 • V šolski objekt vstopajo samo dijaki in zaposleni – drugi pa le z utemeljenim razlogom pri glavnem vhodu po predhodni najavi.
 • Odsvetujemo zadrževanje in zbiranje pred šolo, zato pridite v šolo ob dogovorjeni uri in upoštevanje navodila NIJZ.

 

Prosimo za odgovorno ravnanje in dosledno upoštevanje vseh navodil v dobro zdravja vseh dijakov in delavcev šole.

 

Ravnatelj
Mojmir Klovar

Skip to content