Predavanje o zasvojenosti z mobilnimi telefoni, ki ga je v torek, 17. 10. 2023 izvedla Mija Repenšek, magistrica zakonskih in družinskih študij ter izkušena psihoterapevtka ter svetovalka pri Centru Logout, je bilo izjemno informativno in koristno za vse udeležene. V eni uri smo pridobili vpogled v kompleksno tematiko, ki se nanaša na uporabo mobilnih telefonov med mladostniki.

Predavateljica je izpostavila pomembne vidike, vključno s tem, kako mobilni telefon vpliva na mladostnike in zakaj lahko privede do zasvojenosti. Prav tako je ponudila praktične smernice za prepoznavanje in obvladovanje zasvojenosti ter predstavila različne vrste zasvojenosti. Poudarila je pomen družinskih e-pravil in kako lahko starši pomagajo svojim otrokom vzpostaviti uravnoteženo razmerje s tehnologijo.

Po predavanju so imeli starši priložnost za postavitev vprašanj, kar je bilo izredno koristno, saj so lahko pridobili dodatne informacije in nasvete za svoje konkretne situacije.

Evalvacijski vprašalnik, ki ste ga izpolnili, kaže, da je ta tema zelo aktualna in da ste prejeli praktične smernice, ki jih lahko uporabite v vsakdanjem življenju. Mija Repenšek je predavala jasno in razumljivo ter je delovala strokovno, z znanjem in izkušnjami na svojem področju.

Glede na pozitiven odziv je bilo to predavanje izjemno koristno in zaželeno. Starši si želite nadaljnjih predavanj na različnih področjih, povezanih z odraščanjem mladostnikov, vključno s komunikacijo, postavljanjem meja, pasteh odraščanja, sprejemanju odgovornosti, preprečevanjem vrstniškega nasilja, obvladovanjem drog, soočanjem z depresijo, varovanjem podatkov na spletu in prepoznavanjem digitalnih pasti in podobno. To kaže na potrebo po nadaljnjem izobraževanju staršev o izzivih, s katerimi se srečujejo njihovi otroci v sodobnem digitalnem svetu.

V prihodnosti bomo zagotovo razmislili o organizaciji dodatnih predavanj in delavnic, ki bodo pokrivali te teme ter pomagali staršem pri razumevanju in podpori njihovih mladostnikov v teh pomembnih življenjskih fazah.

Urška Stepišnik, svetovalna delavka

Skip to content