Na podlagi dopisa Državnega izpitnega centra vas želim obvestiti, da se je potrebno do 1. 9. 2023 prijaviti na opravljanje praktičnega dela izpita na splošni maturi. 

Dijaki, ki ste v šol. letu 22/23 vpisani v 3. letnik ter nameravate opravljati 5. predmet na splošni maturi in le-ta vsebuje tudi praktični del, se morate nanj prijaviti do 1. 9. 2023. Praktični del lahko prinese 20 % celotne ocene. To ne velja za matematiko in angleščino, ker praktičnega dela ne vsebujeta.

Prijavnico na praktični del izpita dobite v kabinetu D2 ali na spletni strani RIC-a.

Meta Selič Turnšek,

tajnica PoM

Skip to content