Januarja in v začetku meseca februarja so elektrotehniki oddelkov E2A in E2B v okviru projektnih dni pri strokovnih modulih spoznavali, kako lahko s pomočjo naših telefonov krmilimo naprave preko Bluetooth povezave. V našem primeru smo krmilili smer vrtenja DC motorja.

Vezje za krmiljenje DC motorja smo zasnovali okrog Arduina Mega 2560. Poleg tega smo potrebovali tudi Bluetooth modul HC-06, ki je omogočil povezavo med našim telefonom in arduinom. Ker smo poleg vklopa in izklopa želeli vplivati tudi na smer vrtenja DC motorja, smo uporabili še integrirano vezje L9110. Program za arduino smo napisali tako, da je preko serijskih vrat arduino sprejemal informacije Bluetooth modula, ki smo jih poslali iz aplikacije na našem telefonu. Pritiski na različne tipke v aplikaciji pošiljajo različne informacije. Arduino pa bo lahko na podlagi teh informacij zavrtel motor v eno smer, ga ustavil oz. ga pognal v nasprotno smer.

 

V naslednjem koraku smo so se seznanili z MIT App Inventor 2 platformo. To je okolje, v katerem smo naredili lastno android aplikacijo. Poigrali smo se z oblikovanjem in ustvarili preprosto aplikacijo za androide, ki smo jo namestili na naš telefon. Na začetku se je na zaslonu izpisala informacija, da telefon preko Bluetooth povezave ni povezan z nobeno napravo. Pod to informacijo pa so se nahajali trije gumbi: »NAPREJ«, »STOP« in »NAZAJ«.

 

Sedaj pa smo že lahko preverili, ali se lahko naš android telefon poveže preko Bluetooth povezave z modulom HC-06, ki je priključen na arduino. Na telefonu smo vklopili Bluetooth, nato pa je bilo potrebno modul HC-06 v nastavitvah telefona seznaniti s pametnim telefonom. Zatem smo v naši aplikaciji s klikom na prvi gumb »Poveži Bluetooth« poiskali vidne naprave v naši okolici. Med vsemi zaznanimi smo morali izbrati HC-06, da se je vzpostavila povezava. Ko je bila povezava vzpostavljena, se je v naši aplikaciji na zaslonu telefona izpisala informacija »Povezano«. Od tu dalje pa smo že lahko preverjali, ali deluje tudi krmiljenje smeri vrtenja DC motorja. S pritiskom na gumb »NAPREJ« je telefon poslal arduinu informacijo, naj se DC motor prične vrteti naprej. Če smo želeli spremeniti smer vrtenja, smo morali najprej s pritiskom gumba »STOP« sporočiti arduinu, naj motor ustavi. Nato pa smo s pritiskom gumba »NAZAJ« lahko zavrteli motor tudi v nasprotno smer.

Dijaki so bili razdeljeni v dvojice, tako da je v timu vsak lahko prispeval svoj del h končni rešitvi. Nekaj utrinkov delovnega vzdušja, ko so dijaki lahko in tudi morali ? uporabljati svoj telefon pri pouku:

 

Organizator projektnega dela: Andrej Grilc

Skip to content