Projektne dneve za dijake razreda E3b (energetiki) smo izpeljali v okviru ur strokovnih modulov prvi teden oktobra 2023. Tema projektnega dela je bila UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE. Tako so dijaki spoznavali postavke na računu za električno energijo,  tako da  sedaj razumejo, kaj je to energija, omrežnina, različni prispevki, pa tudi DDV in trošarina. Dotaknili smo se tudi novega Pravilnika o obračunu omrežnine, saj se nam obeta v letu 2024 veliko sprememb pri obračunu električne energije. Dijaki so spoznali pomen eno- in dvotarifnega merjenja električne energije ter ugotovili, da tudi velikost glavnih varovalk vpliva na račun za električno energijo.

V okviru strokovnih modulov, teorije, vaj in prakse smo posvetili precej časa tudi učinkoviti rabi električne energije. Zniževanje porabe energije oziroma stroškov za električno energijo je pomemben cilj v vsaki razviti državi. Cilj Evropske unije je povečevanje deleža obnovljivih virov energij (sonca, vetra, vode …). Evropska unija želi namreč izboljšati podnebne razmere, to pa lahko uresničimo na dva načina, ali s povečanjem proizvodnje iz obnovljivih virov energije ali pa učinkovita raba energije, saj je energija, ki jo prihranimo oziroma ne porabimo, najcenejša in podnebno najbolj ugodna.

Tako so dijaki E3b na podlagi pripravljenega učnega gradiva razmišljali, kako prihraniti električno energijo. Tako so se seznanili s tarifno problematiko, učinkovitimi gospodinjskimi aparati, učinkovito razsvetljavo, učinkovitimi elektromotornimi pogoni.

Na podlagi različnih primerov so v okviru strokovno-teoretičnih predmetov primerjali sedanjo porabo električne energije in porabo električne energije v primeru uporabe učinkovitih naprav. Računali so vračilno dobo investicij in s tem pridobivali občutek, da neučinkovita raba energije ni samo podnebno sporna, ampak tudi vpliva na finančne stroške gospodinjskega odjemalca kot tudi industrijskega. V okviru praktičnega pouka in laboratorijskih vaj (slika 1) so različne električne porabnike (učinkovita razsvetljava, motorji …) priklapljali na električno omrežje in merili električno moč in energijo. Spoznali so tudi, da imajo odjemalci pravico zamenjati dobavitelja električne energije.

Slika 1: Delo dijakov v laboratoriju

Delovali smo tudi medpredmetno, saj so v okviru angleščine pri ge. Evi Boh spoznavali angleško terminologijo s področja učinkovite rabe električne energije in spoznali besedišče s področja elektroenergetike.

Delali smo tudi terensko, saj smo pridobivali električno energijo s pomočjo prenosnega sončnega modula, polnili hranilnik energije in preko hranilnika napajali notebook ter polnili telefone.

 

Slika 2: Terensko delo dijakov

 

Za zaključek projektnega tedna so morali vsi dijaki naštudirati lastni račun za električno energijo, narediti energetsko analizo svojega stanovanja in ugotoviti, kje se skrivajo morebitni prihranki. Na približno eni strani so morali napisati poročilo in ga predstaviti v šoli.

 

Organizator projektnega dela: mag. Boštjan Lilija

 

Skip to content