Tema: RAZUMETI RAČUN ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO IN UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Projektne dneve za dijake razreda E3b (energetiki) smo izpeljali v okviru ur strokovnih modulov konec meseca septembra 2020. Tema projektnega dela je bila RAZUMETI RAČUN ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO IN UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE. Tako so dijaki spoznavali postavke na računu za električno energijo,  tako da  sedaj razumejo, kaj je to energija, omrežnina, različni prispevki, pa tudi DDV in trošarina. Dijaki so spoznali pomen eno- in dvotarifnega merjenja električne energije ter ugotovili, da tudi velikost glavnih varovalk vpliva na račun za električno energijo.

V okviru strokovnih modulov, teorije, vaj in prakse smo posvetili precej časa tudi učinkoviti rabi električne energije. Zniževanje porabe energije oziroma stroškov za električno energijo je pomemben cilj v vsaki razviti državi. Cilj Evropske unije je povečevanje deleža obnovljivih virov energij (sonca, vetra, vode …). Evropska unija želi namreč izboljšati podnebne razmere, to pa lahko uresničimo na dva načina, ali s povečanjem proizvodnje iz obnovljivih virov energije ali pa z učinkovito rabo energije, saj je energija, ki jo prihranimo oziroma ne porabimo, najcenejša in podnebno najbolj ugodna.

Tako so dijaki E3b na podlagi pripravljenega učnega gradiva razmišljali, kako prihraniti električno energijo. Tako so se seznanili s tarifno problematiko, učinkovitimi gospodinjskimi aparati, učinkovito razsvetljavo, učinkovitimi elektromotornimi pogoni.

Na podlagi različnih primerov so v okviru strokovno teoretičnih predmetov primerjali sedanjo porabo električne energije in porabo električne energije v primeru uporabe učinkovitih naprav. Računali so vračilno dobo investicij in s tem pridobivali občutek, da neučinkovita raba energije ni samo podnebno sporna, ampak tudi vpliva na finančne stroške gospodinjskega odjemalca kot tudi industrijskega. V okviru praktičnega pouka in laboratorijskih vaj (slika 1) so različne električne porabnike (učinkovita razsvetljava, motorji …) priklapljali na električno omrežje in merili električno moč in energijo. Spoznali so tudi, da imajo odjemalci pravico zamenjati dobavitelja električne energije.

Slika 1: Delo dijakov v laboratoriju

Delovali smo tudi medpredmetno, saj so v okviru angleščine pri ge. Boh spoznavali angleško terminologijo s področja porabe električne energije, urili so se v argumentiranju razlogov za menjavo ponudnika električne energije,  pisali so poročila o učinkoviti rabi energije v domačem gospodinjstvu in spoznali besedišče iz področja okoljevarstva.

Za zaključek projektnega tedna so morali vsi dijaki naštudirati lastni račun za električno energijo, narediti energetsko analizo svojega stanovanja in ugotoviti, kje se skrivajo morebitni prihranki. Na približno dveh straneh so morali napisati poročilo in ga predstaviti v šoli, prav tako pa so morali narediti kratek povzetek v angleškem jeziku.

 

Organizator projektnega dela: mag Boštjan Lilija

Skip to content