PROJEKTNI DNEVI RAZREDA E3B-ENERGETIKA

Tema: VARČNA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

Projektne dneve za dijake razreda E3b (energetiki) smo izpeljali v okviru ur strokovnih modulov v začetku oktobra 2021. Tema projektnega dela je bila VARČNA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE.

 

V okviru strokovnih modulov, teorije, vaj in prakse smo posvetili precej časa učinkoviti rabi električne energije. Zniževanje porabe energije oziroma stroškov za električno energijo je pomemben cilj v vsaki razviti državi. Cilj Evropske unije je povečevanje deleža obnovljivih energij (sonca, vetra, vode …) v končni porabi energije.  Evropska unija želi namreč izboljšati podnebne razmere, to pa lahko uresničimo na dva načina, ali s povečanjem proizvodnje iz obnovljivih virov energije ali pa varčna raba energije, saj je energija, ki jo prihranimo oziroma ne porabimo, najcenejša in podnebno najbolj ugodna.

 

Tako so dijaki E3b na podlagi pripravljenega učnega gradiva razmišljali, kako prihraniti električno energijo. Tako so se seznanili s tarifno problematiko, učinkovitimi gospodinjskimi aparati, učinkovito razsvetljavo, učinkovitimi elektromotornimi pogoni. Na podlagi različnih primerov so v okviru strokovno-teoretičnih predmetov primerjali sedanjo porabo električne energije in porabo električne energije v primeru uporabe učinkovitih naprav. Računali so vračilno dobo investicij in s tem pridobivali  občutek, da neučinkovita raba energije ni samo podnebno sporna, ampak tudi vpliva na finančne stroške gospodinjskega odjemalca kot tudi industrijskega.  V okviru praktičnega pouka so različne električne porabnike (učinkovita razsvetljava, motorji …) priklapljali na električno omrežje in merili električno moč in energijo. Dijaki so spoznavali postavke na računu za električno energijo in tako sedaj  razumejo, kaj je to energija, omrežnina, različni prispevki,  pa tudi DDV in trošarina. Spoznali so tudi pomen eno- in dvotarifnega merjenja električne energije ter ugotovili, da tudi velikost glavnih varovalk vpliva na račun za električno energijo. Seznanili so se, da imajo odjemalci pravico zamenjati dobavitelja električne energije.

 

 

Za zaključek projektnega tedna so morali vsi dijaki naštudirati lastni račun za električno energijo, narediti energetsko analizo svojega stanovanja in ugotoviti, kje se skrivajo morebitni prihranki. Na približno dveh straneh so morali napisati poročilo in ga predstaviti v šoli.

 

Organizator projektnega dela:  mag. Boštjan Lilija

 

Skip to content