Projektni dnevi razreda E3b – energetika

Projektne dneve za dijake razreda E3b – energetika smo izpeljali v okviru ur strokovnih modulov v mesecu septembru od 28. 9. 2015 do 2. 10. 2015. Tema projektnega dela je bila Učinkovita raba električne energije. Zniževanje porabe energije oziroma stroškov za električno energijo je pomemben cilj v vsaki razviti državi. V prihodnosti mora biti naše delo usmerjeno k smotrnejši izrabi energije. Tudi na področju električne energije se da veliko prihraniti, le hoteti je treba.   Cilj Evropske unije je povečevanje deleža obnovljivih energij (sonca, vetra, vode …) v končni porabi energije do leta 2020 na 20 %. Evropska unija želi namreč izboljšati podnebne razmere, to pa lahko uresničimo na dva načina, ali s povečanjem proizvodnje iz obnovljivih virov energije ali pa učinkovita raba energije, saj je energija, ki jo prihranimo oziroma ne porabimo, najcenejša in podnebno najbolj ugodna.   Tako so dijaki E3b na podlagi pripravljenega učnega gradiva razmišljali, kako prihraniti električno energijo tako v gospodinjstvih, kot poslovnih in industrijskih objektih. Tako so se seznanili s tarifno problematiko, učinkovitimi gospodinjskimi aparati, učinkovito razsvetljavo, učinkovitimi elektromotornimi pogoni, z regulacijo konične moči in pa tudi s kompenzacijo jalove moči. Na podlagi različnih primerov so v okviru strokovno-teoretičnih predmetov primerjali sedanjo porabo električne energije in porabo električne energije v primeru uporabe učinkovitih naprav. Računali so vračilno dobo investicij in s tem pridobivali  občutek, da neučinkovita raba energije ni samo podnebno sporna, ampak tudi vpliva na finančne stroške tako gospodinjskega odjemalca kot tudi industrijskega.  V okviru praktičnega pouka so različne električne porabnike (učinkovita razsvetljava, motorji …) priklapljali na električno omrežje in merili električno moč ter energijo.   Organizator projektnega dela:  mag Boštjan Lilija

Nazaj