V četrtek, 17. 3. 2022 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz matematike. V kategoriji B (dijaki srednjih tehniških in strokovnih šol) se je tekmovanja udeležil 101 dijak. Pod mentorstvom Nataše Besednjak, Helene Klepej Viher, Martine Omerzel in Slavice Volčanjšek je 53 dijakov osvojilo bronasto priznanje.

Na državno tekmovanje, ki bo 23. 4. 2022 na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje, se je udeležilo 23 dijakov

Vsem tekmovalcem čestitamo za njihove dosežke, uvrščenim na državno tekmovanje pa želimo veliko znanja tudi v nadaljevanju tekmovanja.

 

Aktiv profesorjev matematike

Skip to content