Celje, 12. 11. 2021

Samotestiranje dijakov v srednjih šolah

 

Obveščamo vas, da je Vlada RS 11. 11. 2021 sprejela Odlok o dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ur. l. RS, št. 177/2021 z dne 11. 11. 2021), ki določa, da se od 17. 11. 2021 izvaja samotestiranje dijakov trikrat tedensko v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda.

 V skladu z omenjenim odlokom in okrožnico MIZŠ (št.: 603-1/2021/73 z dne 6. 11. 2021) bomo na Šolskem centru Celje izvajali naslednje aktivnosti:

 • V ponedeljek, sredo in petek dijaki ob prihodu v šolo pokažejo potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT pooblaščeni osebi – učitelju (šola ne vodi evidenc o izpolnjevanju pogoja PCT).
 • Dijak, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, se v šoli testira s testom HAG za samotestiranje, ki ga prinese s seboj.
 • Dijak, ki ne izpolnjuje pogoja PCT in ne želi izvesti testa HAG za samotestiranje, zapusti šolski prostor in se do izpolnitve pogoja PCT ne udeležuje pouka v šoli.

 

Ker je do spremembe prišlo nenadno, bomo poskusno izvedli samotestiranje v šoli že v ponedeljek, 15. 11. 2021.

 

Protokol samotestiranja dijakov v srednjih šolah (Ministrstvo za zdravje z dne 10. 11. 2021)

 • Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljevanju samotestiranje) predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro identifikacijo asimptomatskih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik in prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom.
 • Samotestiranje je za dijake srednjih šol, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, obvezno in brezplačno.
 • Samotestiranje dijaki izvajajo trikrat tedensko (ob ponedeljkih, sredah in petkih) v šoli.
 • Dijakom pripada 15 testov na mesec. Teste dijak pridobi sam oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopnik v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali ob predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.
 • Samotestirajo se vsi dijaki, ki se niso cepili in niso preboleli COVID-19, ter dijaki, ki se niso cepili, so preboleli COVID-19, a je od okužbe minilo več kot šest mesecev.
 • Samotestiranje bo potekalo z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.
 • V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s testom PCR.
 • Pogoj za samotestiranje je, da se dijak počuti zdrav, brez znakov akutne okužbe dihal ali prebavil. Če ima dijak tovrstne težave, se počuti slabo, v šolo ne hodi, ampak v primeru bolezenskih znakov dijak oz. njegovi starši pokličejo v ambulanto izbranega osebnega zdravnika, ki ga bo napotil v izolacijo in mu podal vsa nadaljnja navodila.
 • Dijaki bodo izvedli samotestiranje prvo uro pouka posameznega oddelka – glej razpored samotestiranja. Če dijak prvo uro zamudi, pred odhodom k pouku odide v kabinet pomočnika ravnateljice BE01, kjer bo opravil samotestiranje.

 

 • Potek samotestiranja:
 • dijak se samotestira s testi, ki jih prinese v šolo;
 • dijak si pred pričetkom postopka umije roke, na čisto delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo, na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja;
 • dijak si za čas odvzema vzorca iz nosu masko odmakne navzdol samo v nosnem predelu, tako da mu pokriva samo usta;
 • dijak odčita test in zapiše rezultat testiranja v evidenčni list, ki ga dijak hrani pri sebi, ko se nahaja v šolskih prostorih – dijak je dolžan na poziv pooblaščene osebe (učitelja/varnostnika) pokazati izpolnjevanje pogoja PCT;
 • opravljeno samotestiranje dijak izkaže z evidenčnim listom;
 • po opravljenem testiranju dijak očisti uporabljeno površino mize in odpadke odloži v namensko plastično vrečo ter si umije/razkuži roke;
 • odpadke zbira dežurni učenec, jih namesti v drugo plastično vrečo za smeti, vrečo tesno zaveže ter jo odnese v prostor, ki je za to namenjen – tovrstne odpadke ločeno hranimo 72 ur, preden jih odložimo v zabojnik za mešane odpadke;
 • po testiranju prostor prezračimo in v primeru pozitivnega dijaka prostor dodatno očistimo/razkužimo.

 

 • V primeru pozitivnega testa pri samotestiranju na šoli ravnamo v skladu z navodili NIJZ, dijak o rezultatu pozitivnega testa obvesti starše.
 • V primeru pozitivnega rezultata pri samotestiranju dijak oz. njegovi starši obvestijo izvajalca zdravstvene dejavnosti iz predpisa, ki ureja mikrobiološke  preiskave na virus SARS-CoV-2, ki dijaka napoti na test PCR. Izvajalec zdravstvene dejavnosti najpozneje v 24 urah od pozitivnega rezultata testa HAG odvzame bris za test PCR.
 • Dijak počaka na izvid testa PCR doma v samoizolaciji, ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
 • V primeru pozitivnega testa PCR dijak oz. njegovi starši obvestijo razrednika in izbranega zdravnika.
 • Vodstvo šole ravna v skladu z navodili NIJZ. Ukrepanje v šoli se začne po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa PCR.
 • V primeru negativnega testa PCR dijak nadaljuje z obiskovanjem pouka.
 • Če dijak nima s sabo svojega testa za samotestiranje, mu test posodi nadzorni učitelj. Dijak učitelju test za samotestiranje naslednji teden vrne.
 • Dijak, ki je odsoten v času samotestiranja in ne izpolnjuje pogoja PCT, se naknadno samotestira v kabinetu pomočnika ravnateljice BE01.

 

Zahvaljujem se vam za odgovorno ravnanje in upoštevanje navodil, saj s tem tudi vi pomembno soustvarjate varno in zdravo delovno okolje za vse.

                                                                                                                                             

dr. Anita Laznik, ravnateljica

Skip to content