V ponedeljek, 23. 9. 2019, je našo šolo obiskal g. Janez Cirar, razvojni inženir podjetja ETI Izlake. G. Cirar je predstavil programsko opremo  ETI sON Curves, ki je bila razvita v podjetju ETI Izlake. Programska aplikacija služi za pravilno načrtovanje zaščitnih elementov v električni inštalaciji. Z aplikacijo se ugotavlja ustreznost selektivnosti varovanja, kar pomeni, da vedno izklopi tisti del električne inštalacije, ki je najbližje okvari.

 

Slika 1: Dijaki pri delu z računalnikom

Tako so dijaki vsak s svojim računalnikom risali tokovno  časovne (I-t) karakteristike taljivih varovalk in opazovali, ali obstaja ustrezna selektivnost varovanja. Simulirali so tudi odziv taljive varovalke pri preobremenitvi ali v primeru kratkega stika.

V nadaljevanju so dijaki risali I-t karakteristike inštalacijskih odklopnikov. Tudi tukaj so dijaki simulirali odziv inštalacijskega odklopnika  pri preobremenitvi ali v primeru kratkega stika.

Zanimiva je bila tudi  primerjava, če imamo za zaščito pred preobremenitvami in kratkimi stiki nameščeno taljivo varovalko, za njo pa inštalacijski odklopnik. Za različne primere: npr. glavne varovalke 3*25 A so v priključni merilni omarici, v razdelilniku pa inštalacijske odklopnike B10 in B16 smo ugotavljali, ali je selektivnost zagotovljena.

Videli smo tudi, da inštalacijski odklopnik v primeru preobremenitve v primerjavi s taljivo varovalko izklopi malce hitreje.

Ugotavljali smo tudi ustreznost zaščite trifaznega asinhronskega motorja v primeru zaščite  taljiva varovalka-bimetalni rele ali zaščita z motorskim zaščitnim stikalom. Tudi tukaj smo ugotavljali glede na tokovno karakteristiko asinhronskega motorja ustreznost izbrane zaščite. Pomembno je bilo ugotoviti, da pri zagonu motorja ne pride do nepotrebnega izklopa zaščitne naprave.

Dijaki so pri delu pozorno in aktivno sodelovali, povezovali znanja iz teoretičnega pouka in prakse ter vse skupaj povezali z odličnim predavanjem g. Cirarja. Že kar nekaj let sodelujemo s podjetjem ETI in si kot šola, tega odličnega sodelovanja, želimo tudi v prihodnje.

 

Organizator delavnice: mag. Boštjan Lilija

Skip to content