Šola ambasadorka Evropskega parlamenta

V šolskem letu 2017/18 se je Srednja šola za kemijo elektrotehniko in računalništvo vključila v projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta.

Namen in cilji projekta so:

  • pridobivanje znanja o EU, učiteljev in dijakov v srednjih šolah,
  • ozaveščanje o delovanju parlamentarne demokracije, državljanskih pravic, prepoznavanju vloge EP,
  • vzpodbujanje aktivnega evropskega  državljanstva,
  • seznanijo se z vlogo, delom in odgovornostjo evropskih poslancev.

Kaj mora storiti šola?

  • šola imenuje učitelje, ki so mentorji ambasadorjidijakom in so odgovorni za izvajanje programa v šoli. (R. Breznik, K. Špur Jereb, M. Selič Turnšek),
  • najboljši (izbrani) dijaki postanejo dijaki ambasadorjiin sodelujejo v aktivnostih,
  • dijaki proučijo gradivoo EU in sodelujejo pri različnih aktivnostih,
  • šola ustanovi infotočko EU,
  • šola pripravi dogodek ob dnevu Evrope,
  • šola organizira tudi zunajšolske dejavnosti, organizirajo dogodke, tržnice….

Kaj lahko pridobijo dijaki in mentorji?

Dijaki ter učitelji ali pedagoški delavci, ki bodo aktivno sodelovali v programu, bodo poleg novih znanj deležni tudi nekaterih ugodnosti, na primer dijaki vsake izmed sodelujočih šol bodo imeli možnost udeležbe na simulaciji Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

Dijaki in učitelji šol bodo prednostno sodelovali na dogodkih Informacijske pisarne. Udeležili pa se bodo tudi zaključnega dogodka za mentorje in dijake.

Dijake, ki bi želeli aktivno sodelovati v projektu, vabimo k sodelovanju. Svojo pripravljenost lahko sporočijo enemu izmed učiteljev, ki sodelujejo v skupini za izvedbo projekta ( R. Breznik, K. Špur Jereb, M. Selič Turnšek).

 

DOGODKI IN AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

Tudi v šolskem letu 2020/21 smo nadaljevali s projektom Šola ambasadorka evropskega parlamenta. Je pa epidemija Covida-19 seveda vplivala tudi na naš projekt in njegovo izvedbo, katero je bilo potrebno prilagoditi razmeram in delo večinoma izvajati na daljavo. Kljub temu so dijaki lahko aktivno participirali pri različnih dejavnostih in tako pridobivali nova znanja s področja EU in njenega delovanja.

Skupina dijakov ambasadorjev: Žan Golavšek, Alen Klemenc, Nikolaj Ocvirk, Maksim Loknar, Ana Kristina Obreza, Jan Kolbič ter dijaki oddelkov 1. letnikov.

E-strokovna ekskurzija v Strasbourg

Zgoraj omenjeni dijaki ambasadorji so se v preteklem šolskem letu odlično odrezali na tekmovanju Šol ambasadork in si priborili nagradno – strokovno ekskurzijo v Strasbourg. Ker pa nam je Covid vsem prekrižal načrte tudi na tem področju, so dijaki imeli možnost spoznati delovanje Evropske unije in Evropskega parlamenta na daljavo. Tako so bili v petek, 22. januarja 2021, povabljeni, da se udeležijo e-srečanja v Evropskem parlamentu v Strasbourgu.

Pogled na Evropski parlament v Strasbourgu tekom on-line srečanja.

 

Obenem so dijaki ambasadorji imeli priložnost biti del in aktivno sodelovati v razpravi na temo »Zeleni dogovor«. Dijaki so lahko govorcem zastavljali vprašanja in posredovali svoje ideje glede podnebnih sprememb, degradacije okolja, alternativnih virov energije in trajnostnega gospodarstva. Med drugim sta nas nagovorila tudi predsednik Evropskega parlamenta, g. Sassoli, in podpredsednik, g. Rainer. Tako smo dobili nekoliko boljši vpogled v sam izgled parlamenta in načina delovanja le-tega. Se pa na račun srečanja še toliko bolj veselimo dejanskega obiska, ko bodo seveda razmere to dopuščale.

Nagovor predsednika Evropskega parlamenta, Davida Sassolija.

 

Alen Klemenc, eden od dijakov ambasadorjev, med on-line obiskom Evropskega parlamenta.

 

Prebiranje gradiva na temo EU
Gradiva oz. določene vsebine smo letos prebirali pri urah geografije, saj smo s tem nekoliko popestrili ure na daljavo in širili svoje znanje tudi z različnih področij Evropske unije. Izbirali smo posamezne splošne in seveda tudi aktualne teme, se o njih pogovarjali, brali, pisali objave, reševali Kahoot kvize in si ogledovali video posnetke.

Urejanje informacijske točke

Informacijsko točko smo postavili na spleti strani šole (https://ker.sc-celje.si), kamor smo zapisali nekaj besed o samem projektu in dogodkih, katere smo v okviru Šole ambasadorke izvajali.

Na spletni strani je projekt predstavljen tudi pod posebnim zavihkom, Šola ambasadorka EP.

 

FB stran

Na Facebook strani, ki je dostopna na povezavi https://www.facebook.com/groups/153873689822784, so dijaki prvih letnikov pisali objave. Pred tem smo si skupaj ogledali in spoznavali zelo uporabno stran »Kaj Evropa počne zame?«. Pri urah geografije smo si najprej stran skupaj ogledali in se nato učili pisati kratke, ampak privlačne objave na teme, ki so tako ali drugače povezane z Evropsko unijo. Nato je vsak dijak imel čas in nalogo, da na omenjeni izbrska sebi zanimivo področje in napiše objavo, s katero bi želel seznaniti tudi ostali dijake, ki obiskujejo našo FB stran. Dijaki so napisali nekaj zelo zanimivih in uporabnih objav. V kolikor vas zanimajo, vas vljudno vabimo, da »všečkate« našo stran in pobrskate med objavami dijakov in dijakinj.

Naslovnica naše EPAS FB strani.

 

Primera objav naših dijakov.

 

Dogodek ob dnevu Evrope
9. maj je poseben dan za Evropo, saj takrat obeležujemo dan Evrope. Na ta dan praznujemo mir in enotnost v Evropi ter obenem obeležujemo obletnico Schumanove deklaracije, ki je omogočila sodelovanje in mir med evropskimi državami. Zaradi pouka na daljavo, smo tudi dogodek ob temu dnevu izpeljali na daljavo. Vsi dijaki prvih letnikov so pri urah geografije spoznali pomen tega dneva, se učili o zgodovini EU, so ogledali predstavitveni video in imeli možnost reševanja kviza. Nato so imeli dijaki nalogo, da je vsak zapisal in objavil dvoje:

1. Kaj želite Evropi ob njenem prazniku?
2. Kakšno Evropo si kot mladi Evropejci želite v prihodnosti?

Svoje želje in razmišljanja so dijaki objavili na naši EPAS Facebook strani in v aplikaciji Teams. Nekaj njihovih misli si lahko preberete spodaj, še več pa jih lahko poiščete na naši Facebook strani.

    Zapisi ter misli dijakov ob dnevu Evrope. 

Skip to content