Z dijaki zaključnih letnikov smo uro sociologije namenili spoznavanju EU. Dijak je pripravil predstavitev o EU. Opozoril je na njen nastanek, širitve, institucije in vlogo Slovenije v EU. Pomembne nove pojme kot so Shengensko območje in Euro območje. Razvili smo tudi debato Pro et contra na temo naše vloge in vključenosti v EU.

Dijaki o EU že kar veliko vedo – poznajo njene simbole, marsikaj pa so izvedeli danes.

Meta Selič Turnšek

Skip to content