Dragi osnovnošolci in starši!

 

Za šolsko leto 2024/2025 razpisujemo 2 oddelka programa Tehnik računalništva, 2 oddelka programa Elektrotehnika, 1 oddelek programa Kemijski tehnik in 1 oddelek programa Elektrikar.

Objavljamo število prijavljenih kandidatov za programe naše šole.

Število prijav se bo do konca prenosnega roka še spreminjalo. Aktualne podatke najdete na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/).

V spodnji tabeli objavljamo razporeditev prijavljenih kandidatov glede na trenutno število točk (ocene 7. in 8. razreda) na dan 8. 4. 2024.

 

Tehnik računalništva

Št. točk Št. kandidatov

 

120-110 15
109-100 16
99-90 16
89-84 4
83-80 2
77-58 2
SKUPAJ 55

 

Kemijski tehnik

Št. točk Št. kandidatov

 

118-110 10
109-100 10
99-96 6
95-89 0
88-80 1
79-76 2
SKUPAJ 29

 

Elektrotehnik

Št. točk Št. kandidatov

 

118 – 110 9
109 – 100 15
99 – 90 19
89 – 68 17
SKUPAJ 60

 

Elektrikar

Št. točk Št. kandidatov

 

109 – 90 6
89 – 80 9
79 – 70 10
69 – 52 9
SKUPAJ 34

 

Prenos prijave je možen do 23. aprila 2024 do 15. ure (https://kerustvarjamoprihodnost.sc-celje.si/vpisni-postopek.html).

V zvezi s prenosom prijave se lahko za nasvet obrnete na šolski svetovalni delavki, za program Tehnik računalništva in Kemijski tehnik Urška Stepišnik, 03 428 58 52 ter za program Elektrotehnik in Elektrikar Urška Koštomaj, 03 428 58 52.

Skip to content