Dijaki oddelkov R3A in R3B se bodo v torek, 18. 4. 2023, udeležili strokovne ekskurzije v Novo Gorico.

Zbor dijakov je ob 7.25 na postajališču Glazija. Odhod avtobusa je predviden ob 7.30, zato bodite točni. Odpeljemo se v Novo Gorico na oglede v podjetji Arctur in Goap. Zaradi velikega števila si bomo ogledali podjetji v dveh skupinah izmenično. Po končanem ogledu nadaljujemo pot preko Italije do Ankarana, kjer bomo imeli čas za okrepčilo.

Ob 14.45 nadaljujemo pot do rekreacijskega poligona, kjer se bomo zadržali do predvidoma 18. ure. Sledi pot nazaj v Celje, kamor se vračamo predvidoma med 20.30 in 21.00.

Finančna obremenitev:

  • dijaki zberejo do petka, 14. 4. 2023, po 20 €/osebo za prevozne stroške in oddajo v tajništvu,
  • ogledi podjetij so brezplačni,
  • dijaki, ki se bodo udeležili rekreacijske dejavnosti:
    • zberejo po 13 € za uporabo rekreacijskega poligona (razredni blagajnik vzame zbrani denar s seboj ali ga preda razredniku),
    • vsak dijak naj ima s seboj še vsaj 13 € za prvi krog, enako za drugi krog.

Spremljevalci:

  • R3A: Tjaša Verdev, Andraž Pušnik,
  • R3A: Boštjan Resinovič, Borut Slemenšek

 

Na strokovni ekskurziji veljajo šolska pravila in točnost glede na dogovorjene termine.

 

Organizator:

Borut Slemenšek

Skip to content